DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Da bi riješili navedene i ostale probleme vezane za dobro funkcioniranje
šuma i šumarstva s ciljem uzgajanja stabilnih i produktivnih šumskih
ekosustava, neophodno je vratiti i radnim mjestom vezati šumarskog stručnjaka
uz šumu odnosno šumski revir. Revir je osnovna jedinica o kojoj najvećim
dijelom ovisi funkcioniranje šuma i šumarstva cijele Hrvatske. U njemu
dolaze do izražaja kreativne i ostale stručne sposobnosti ne samo revirnika
nego i ostalih stručnih struktura od šumarije pa preko uprave šuma
do direkcije. Tu se formiraju sve pozitivne funkcije šuma tj. ekološke, socijalne
i sirovinske. Takav rad je mjerljiv, podvrgnut stručnoj kontroli i adekvatnom
nagrađivanju i kažnjavanju neispunjenih zadataka.


Nužno je svaku sastojinu, odsjek, odjel i gospodarsku jedinicu uključiti
u dnevne radne zadatke šumarskog stručnjaka. Radeći na svim poslovima
uzgajanja, iskorišćivanja i zaštite šuma po znanstveno utemeljenim principima
šumarske struke, uz neophodan broj stalnih šumskih radnika i uz pomoć
i kontrolu upravitelja šumarije, stručnjaka iz uprave šuma i direkcije,
revirnik će kvalitetnim i dobro planiranim i organiziranim radom pokrenuti
proces sanacije uzroka slabljenja produktivnosti i stabilnosti šuma. Za takvu
vrstu posla je školovan svaki šumarski stručnjak kod nas i u svijetu.


Na savjetovanju u Zagrebu 26. 04. 1989. qodine Meštrović, Š., Prpić, B.,
Matić, S., održali su referat »Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva
Hrvatske«, u kojem su pored ostalog predlagali uvođenje revirnog
sustava. Predložena je površina rcvira u prosjeku od 2000 ha s kojom će
rukovoditi dipl. ing. šumarstva. Danas je povoljnija situacija za uvođenje revirnog
sustava s obzirom na sretnu okolnost formiranja javnog poduzeća
»Hrvatske šume«. Prema našoj slobodnoj procjeni danas bi u šumama Hrvatske
trebalo formirati oko 800 rcvira prosječne površine oko 2000 ha u
kontinentalnim šumama i 5000 ha u mediteranskim i submediteranskim šumama.


Važno je ovom prilikom spomenuti da takav način organiziranosti poznaje
i šumarstvo Europe. Primjera radi navest ćemo podatke koji se odnose
na Savezu državu Baden-Wurttemberg u Njemačkoj, poznatoj po kvalitetnim
šumama i rentabilnom šumarstvu. Revirni sustav je unesen u Zakon
o šumama. Na području 200 državnih šumarija, svaka prosječne površine
od 7000 ha, formirano je 1000 revira. Od toga 770 revira vode dipl. ing.
šumarstva pokrivajući svaki prosječno površinu od 810 ha (od 600 do 1200
ha). Preostalih 230 revira vode pogonski inženjeri šumarstva. Revir ima prosječnu
površinu 520 ha. Tendencija je zamjena pogonskih inženjera s diplomiranim
uz povećanje površine revira koje će ubuduće voditi dipl. ing. šumarstva.
Revirnik izvodi sve radove u reviru uz pomoć određenog broja vlastitih
radnika. Usluge privlačenja i transporta drvne mase izvode privatne
firme po principu slobodnog tržišta i konkurencije, uz vrlo strogu stručnu
i ostalu kontrolu revirnika.


Osnovni zadatak šumarstva svake zemlje pa tako i hrvatskog šumarstva
je održavanje i podizanje stabilnih i produktivnih šuma koje će putem
općekorisnih funkcija osigurati stanovništvu zdrav i kvalitetan život. Drvna
masa koja se dobiva u tom procesu nije cilj nego posljedica nužnih zahvata
kod uzgajanja šuma. Međutim, uz dobru organizaciju šumarstva te kvalitetno
uzgojene sastojine, drvna masa će uz već spomenute općekorisne funkcije
osigurati materijalnu podlogu šumarstvu Hrvatske.