DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Kako smo već napomenuli, ekološka ravnoteža je u našim šumama sačuvana
na jednoj trećini površine šuma i te šume još uvijek dobro obavljaju
ekološku, socijalnu i sirovinsku funkciju. Dugotrajan ali vrlo značajan
zadatak šumarskog stručnjaka je rad na postupnom povratku ekološke ravnoteže
u preostalom dijelu šuma. Tada bi se ekološka funkcije naših šuma
povećala za 300%´ a sirovinska za više od 50%.


Rješavanje navedenih problema mora postati redovna i trajna mjera
aktivnosti u svakom šumskom reviru. S obzirom na važan i Zakonom o šumama
propisan zadatak »Hrvatskih šuma« o proizvodnji ekoloških učinaka
čija se vrijednost danas cijeni na 12—36 puta veću vrijednost od proizvedene
drvne mase, revir postaje nezaobilazan faktor u gospodarenju šumama.


Ako je Europa već davno prihvatila takav način organiziranosti ne vidimo
razloge ni svrhu izbjegavanja uvođenja tog provjerenog modela u šumarstvu
Hrvatske.


LITERATURA


Al 1 m en dinge r, A., Moosmayr, H. V. (1960): Die Forstwirtschaft in Baden-
Wiirttemberg, Stuttgart.


Kovačić , Đ., (1991): Program razvoja i mjere gospodarskoekoloških postupaka
šumskog bogatstva Hrvatske. Rukopis. Zagreb.


M a t i ć, S., (1989): Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama i mogućnost njihovog
normiranja. Šum. list 1-2, str. 39—53, Zagreb.


M a t i ć, S., (1990): Sume i šumarstvo Hrvatske — jučer, danas, sutra. Glasn. šum.
pokuse 26, str. 33—56, Zagreb.


Meštrović, Š., Prpić, B., M a t i ć, S., (1989): Sumskogospodarska područja
u organizaciji šumarstva Hrvatske. Šum. list 9-10, str. 423—443, Zagreb.


Prpić , B., (1991): Šumski ekosustavi — funkcioniranje, ugroženost i zaštita. Rukopis.
Zagreb.


Regional System in Croatian Forestry as a Basic Precondition for Increasing
Ecological, Social and Raw Material Function of the Forests


Summary


The author emphasises that never before has the ecological, social and raw
material function of forests been so important in the Croatian forestry as they are
today. One third of Croatian forests, both selective and regular, still maintain a
natural balance, vhile in remaining areas of the forests this has still to be achieved
by forestry experts. Recent inadequate legislations have contributed to inadequate
(and worldwide unknown) organization of Croatian forests. Among other things
this has caused many problems which must be solved by selective and regular
forests, as well as by Mediterranean and sub-Mediterranean forests. With the introduction
of a regional unit the forestry expert will again return to the forest
where all problems in the forest ecosystem are to be solved. In this connection the
organization is suggested of a region covering an average area of 2,000 ha in which
a regional forestry engineer will be engaged in solving all problems connected with
the integral management of the forest.


Key words : forest ecosystem, ecological social and raw material function
of the forest, forest office, region, regional forestry engineer, integral management
of forests.