DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 113     <-- 113 -->        PDF

STRUČNI ČLANAK — PROFESSIONAL PAPER


UDK 630*614 »31« šum. list CXV (1991) 351


TIPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Historijat, sadašnjost i pravci razvoja


Ankica KRZNAR*


Nesretan je tko mora puno drveta proizvoditi
A budala tko ga proizvodi više, no što baš treba (Pfeil)


PREDGOVOR


SADRŽAJ: U prijelomnoj fazi istraživanja tipova šuma i šumskih
staništa, kada su završena 30-godišnja istraživanja jednogciklusa kojim je obuhvaćeno definiranje tipova i utvrđeni zadaci
drugog ciklusa — analize tipova, činilo se nužnim progovoriti detaljnije
o tipološkim istraživanjima. Prikazom završenih radova i
rezultata te zacrtanih budućih zadataka, iznosimo argumente o
značenju i potrebi tipoloških istraživanja.


Od 1962. godine do danas, skoro 30 godina, trajao je jedanciklus tipoloških istraživanja kojim je obuhvaćeno utvrđivanjetipova šuma, njihov opis i određivanje prostornog rasprostranjenja.


Završetkom prvog ciklusa završio je ili će uskoro završiti radni
vijek znanstvenika, inicijatora tvoraca i glavnih aktera u istraživanju.
Koristeći zapise jednog od njih, gospodina dr. Vladimira
Hrena o počecima, razvoju, ciljevima i teškoćama na dugom
putu znanstvenog radnika, njegova viđenja i zamisli budućih istraživanja,
izložit ću sadržaj, smisao tipologije i tipoloških istraživanja
te dosadašnje rezultate kao i buduće obveze. Progovoritću u ime naših prethodnika a na znanje sljedbenicima.


1. UVOD
Prirodna šuma je jedna cjelina sa suptilnom unutrašnjom organizacijom.
Ona je kompleksna cjelina koju različiti znanstvenici različito nazivaju


— šumska fitocenoza, šumski biokompleks, šumski ekosistem, šumska ekocjelina
itd. — a u kojoj vladaju složeni i uzajamni biogeocenotički odnosi.
* Mr. Ankica Krznar, Šumarski institut Jastrebarsko
351