DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Tipološka klasifikacija se ne samo potpuno afirmirala, već se i potvrdila
kao najprihvatljivija osnova za gospodarsku podjelu šuma i suvremeno
planiranje i gospodarenje u skoro svim evropskim zemljama pa i u SAD.
U smislu stvaranja metodološke podloge za suvremeno proučavanje šuma,
izrada tipologije je od kapitalnog značenja i predstavlja fundamentalan istraživački
pothvat. Nezamjenjiva je osnova za izradu suvremenih osnova
gospodarenja i novih smjernica dugoročnog planiranja. Tipologija šuma pruža
provjerene naučne spoznaje o šumskim sredinama i promjenama u njima,
pogodnu metodološku osnovu šumsko gospodarskih proučavanja, omogućava
lakšu usporedbu stanja i promjena u šumi i sagledavanja regionalnih
raznolikosti. Pomoć je u planiranju radova biološke reprodukcije, izboru
vrsta, reonizacije šumsko-sjemenskih sastojina.


Prigovara se da su tipovi metafizički, bez veće koristi u praksi, da su
tipovi idealni i da se ne mogu naći u prirodi. Tipovi i jesu idealni a ne prosječni.
Smisao i jeste u tome da se idealan tip ne može naći u realnosti. Ali
ako se u stvarnosti nađu više ili manje naglašene karakteristike koje sadrži
idealni tip, mogu se očekivati i identične posljedice. Tipovi nisu teoretski zaključci,
već korisno sredstvo u gospodarenju čija je vrijednost najveća upravo
u početnoj fazi gospodarenja. Tip je ideja vodilja koja usmjerava prema
određenom signifikatnom dijelu stvarnosti koji postaje objekt istraživanja.
On usmjerava k određenim ciljevima i osim u početnoj fazi koristan je i
kasnije jer služi kao most između konkretnih empirijskih podataka i širokih
teorijskih sistema.


Idealni tipovi u našim istraživanjima su deskriptivne tvorevine koje
olakšavaju sređivanje, opis i komparaciju iskustvenih podataka. Konkretni
podaci u našim istraživanjima su imali samo pomoćnu ulogu da se komparacijom
i idealiziranjem dobije slika idealnog tipa. Kod konkretiziranja idealnog
tipa procjenjivali smo relativno optimalnu proizvodnju, a ne ni osnovnu
ni maksimalnu. Relativno optimalna proizvodnja predstavlja prinose koji
se mogu trajno postići na određenom staništa uz asistenciju čovjeka i biološku
ravnotežu. Osnovna proizvodnja je trajno optimalni prinos sastojine
u primarnom sastavu vrsta drveća, bez utjecaja čovjeka. Maksimalna proizvodnja
je najveći mogući prinos bez obzira na biološko-ekološku ravnotežu
i trajnost prihoda (monokulture).


Jedna od zamjerki tipološkim istraživanjima jest da naginju statičnom
promatranju stvarnosti. Nema sumnje da takva opasnost postoji. Da bi se
ona izbjegla, unesena je i dinamička komponenta. Hipoteza je da je određeni
tip šume razvio svoju logiku i vlastitu koherenciju nakon koje ulazi
u period dezintegracije. Za uspješno praćenje procesa dezintegracije treba
poznavati sliku idealnog tipa pa se od te čvrste točke može mjeriti stupanj
transformacije.


Jedan od prigovora je da su tipovi šifrirani i da ih praktičari ne razumiju.
Naziv tipova stvar je konvencije. Sve suvremene klasifikacije su šifrirane,
zbog preglednosti, jednostavnosti, korištenja elektronskih računara i
stvaranja sistema u koji se mogu uklapati pojedini tipovi, a prema potrebi
i predvidjeti tipovi koji do danas nisu registrirani. Jedna od poznatih šifriranih
klasifikacija je Menedeljejev sustav elemenata ili Koppenova klimatska
klasifikacija u kojoj Cfwsbx" laiku ništa ne znači ali stručnjak znade