DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 120     <-- 120 -->        PDF


kompleksna istraživanja na pažljivo određenim uzorcima kojima bi
se istraživale osnovne strukture koje određuju šumu,
— veći broj parcijalnih istraživanja o pojedinim pojavama u šumi koje
su naročito značajne za cjelovitu analizu šumske zajednice (biogeocenoze).
U prvoj fazi naših istraživanja regionalnim ekološko-gospodarskim tipovima
smatrane su klimazonalne šumske zajednice u smislu Horvata , Tako
shvaćeni regionalni ekološko-gospodarski tipovi šuma raščlanjeni su dalje
u niže jedinice (podtipove) u kojima su predstavljene geografske varijante,
subasocijacije, paraklimaksne zajednice, facijesi, degradacijski ili pojedini
razvojni stadiji te raznoliki uzgojni ili drugi oblici sastojina, koje valja posebno
tretirati u intenzivnom šumarstvu. Zoniranjem i izdvajanjem klimazonalnih
šuma izuzetna velika varijabilnost šuma naše zemlje svodi se na
razmjere pogodne za praktičke potrebe. Učinjena je zato prva klimatsko-
vegetacijska a zatim zonalna rajonizacija. U daljnjim istraživanjima shvaćeno
je da su zemljište i sastojina glavni nosioci karakternih osobina tipa
šume, te da je za izdvajanje tipova obavezno poznavanje njihovog proizvodnog
potencijala. Stoga prizemna vegetacija više nema u tipološkoj klasifikaciji
isključivo sistematski značaj, već postaje jedan od dijagnostičkih elemenata
za potpunije determiniranje tipa kojem se pridružuje pokazatelj o
proizvodnosti sastojine. Cilj je dakle unutar klimatski ujednačenih područja
i regiona proučiti i definirati pedološki, mikroklimatski i fenološki osnovne
vegetacijsko-ekološke jedinice, i u okviru ovih jedinica (koje karakterizira
ista glavna vrsta drveća) proučiti razvojno-proizvodne i uzgojne osobitosti
i osnovne ekonomske karakteristike sastojina. Željela se dobiti sistematika
potencijalnih mogućnosti naših staništa i omogućiti usporedba sadašnjeg
stanja sastojina s potencijalnim stanjem. Za realizaciju iste potrebno je
bilo definirati »idealni tip« optimalne proizvodnje, uvjeta pomlađivanja i vrijednosti.
U konstruiranju tako »idealnih tipova« grupa nije imala prethodnih
saznanja ni domaćih, niti stranih. Istraživačima nije preostalo drugo nego
da sami logički konstruiraju model.


Definirane su tipološke jedinice prihvatljive za upotrebu u praksi o čemu
svjedoče:tipološke jedinice stvarne ekološko-proizvodne jedinice koje se mogu
(više-manje) bez poteškoća identificirati na terenu prema njihovim
osnovnim obilježjima,

tipološke jedinice koje u sebi odražavaju potencijalne ekološke i proizvodne
sposobnosti staništa,

kriteriji po kojima su tipovi formirani isti su u čitavom toku klasifikacije,

klasifikacijski sistem jednostavan je, razumljiv i pristupačan svim
stručnjacima koji bi na osnovu njega mogli izdvajati uređajne razrede
i određivati ciljeve gospodarenja.
2.2. Rezultati istraživanja
Postavlja se često pitanje što je urađeno za ovih oko 30 godina istraživanja
tipova šuma i šumskih staništa, pa evo rezultata.


358