DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 122     <-- 122 -->        PDF

nama. Korektni i pouzdani podaci o optimalnom trajanju proizvodnje, optimalnom
stanju, intenzitetu i periodicitetu prorjeđivanja kao i druge karakteristike
od značaja za ostvarenje biološki i ekonomski optimalne produkcije,
mogu se dobiti samo dugoročnim stacionarnim istraživanjima na tipološkoj
osnovi.


Optimalno stanje i produkcija rijetko su utvrđivani na pokusnim plohama
većim od 1,0 ha (češće manjim) i teško da se mogu ostvariti na većim
površinama.


Istraživanjima su obuhvaćene najvažnije autohtone vrste, dok alohtone
vrste ili nisu bile proučavane ili je njihov odnos prema staništu bio procjenjivan
na temelju strane literature.


Kod iste ekološke jedinice, različitih razvojno-prinosnih karakteristika
dovoljno detaljno istraživane i razdvajane uz ekološko-proizvodnu diferencijaciju,
trebalo je obratiti pažnju i na defirencijaciju prema parametrima opće
korisnosti šuma.


Greške i nedorečenosti u našim istraživanjima rezultat su želje da se
što više obuhvati, jer nikada nismo znali kada će prestati financiranje tipoloških
istraživanja. Uvijek smo ovisili o ljudima koji nisu razumjeli problematiku
i bit tipoloških istraživanja a bili su u mogućnosti da odlučuju


o njegovom financiranju. Ukazujući na propuste i greške istovremeno naznačujemo
zadatke daljnjih istraživanja, napori koji su učinjeni urodili su
ipak plodom.
3. PERSPEKTIVA I DALJNJI RAZVOJ TIPOLOŠKIH
ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU HRVATSKE
3.1. Dugoročni principi i problematika tipologije
Tipologija šuma je osnova za daljnja specijalizirana, detaljizirana i produbljena
istraživanja šume i života u šumi. Ona je osnovno metodološko
pomagalo za posebna istraživanja odnosno ona ima programatsko-orijentaciono
značenje za analizu šuma i izgrađivanje sintetičkih sudova o karakteru,
obimu, uzrocima i posljedicama promjena u šumskim sredinama. Osnovni
cilj tipologije ne može i ne smije biti statično uočavanje stanja šume,
već analiza i mjerenje promjena, njihovih uzroka i posljedica. Koje se promjene
odigravaju u šumi, kakvo je njihovo značenje, koji su im uzroci, tko
su nosioci promjena, a što ih sprečava, koje su posljedica promjena u sistemu
i strukturama šumskih sredina, kakva je brzina promjena, koji je
njihov pravac i kakva je kvaliteta promjena itd., procesi su koji se trebaju
i moraju izučavati. Sve te pojave u šumskim ekosistemima ne mogu se objasniti
bez primjene eksperimenata, a bez postavljenih eksperimenata nema
ni sigurnih rezultata. Istraživanje navedenih procesa zadatak je budućih analitičkih
istraživanja tipova.


Dugoročna stacionarna ispitivanja trebaju obuhvatiti one oglede koji
rasvjetljavaju prije svega krupnije probleme vezane za konkretni tip šume,
značajan za šumarsku operativu.


Veliki broj operacionalnih indikatora koji su na početku odabrani (bez određenog
poznavanja međusobnih relacija) treba svesti na manji broj konceptualnih
varijanti.