DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Tip je definiran kao kategorijska jedinica takvog karaktera da je svaka
jedinica unutar kategorije više slična nekoj drugoj jedinici unutar kategorije,
nego bilo kojoj jedinici u bilo kojoj drugoj kategoriji. Pritom se polazi
od pretpostavke da različita kombinacija određenih karakteristika različito
definira ponašanje šume. Svaki tip šume najbolje je prezentiran jednim
prototipom koji može biti identificiran postupkom elementarne faktorske
analize. Iako se radi o dosta kompleksnom postupku, čini se da baš taj postupak
najviše odgovara za analizu mase podataka sa 3.000 već postavljenih
ploha iz velikog broja šumskih sredina. Pomoću faktorske analize ustanovilo
bi se da li brojne konkretne manifestacije šumskih sredina imaju neke
zajedničke dimenzije, odnosno zajedničke faktore, koji su možda latentno
prisutni i koje treba razotkriti, tj. identificirati. Jedan ili više takvih faktora
koji bi se empirijski odredili i označili s obzirom na njihove najznačajnije
komponente (kriterij: visina korelacije pojedinih indikatora sa zajedničkom
dimenzijom, odnosno faktorom) mogu adekvatno reprezentirati desetine
operativnih indikatora. Time je omogućen postupak za građenje novih
teorijskih indikatora-pojava kao kompleksnijih, indikativno formiranih varijabli,
koje mogu poslužiti kao osnov za tipološku analizu šumskih sredina
u daljnjim istraživanjima. U isto vrijeme faktorska analiza daje neposrednu
osnovu za formiranje kompleksnih mjerila i može poslužiti kao kriterij za
ponderiranje indikatora koji su uključeni u mjerilo neke opće dimenzije;
šumskih sredina. Na osnovi faktorske analize bilo bi moguće sadržinski odrediti
karakteristike različitih šumskih sredina, kao i empirijski utvrditi što
sačinjava osnovu šumskog kontinuma i što predstavlja one karakteristike
koje najviše objašnjavaju varijancu, obim i dinamiku promjena u šumskim
sredinama.


U analitičkom postupku proučavanja i diferenciranja tipova šuma može
se poći od šumske sastojine i od šumskog staništa da bi se utvrdila međusobna
zavisnost i uvjetovanost. Međutim kod sinteze, odnosno definiranja
i ograničavanja tipova šuma kao florističko-ekološko-proizvodne cjeline i kategorije,
tip šume obuhvaća i karakterizira samo stanište. Zadaci koji nam
predstoje su istraživanja:


1.
Odnos tla i vegetacije;
2.
Izdvajanje indikatorskih vrijednosti ekoloških grupa kojo koreliraju
sa svojstvima tla;
3.
Utjecaj klime s posebnim naglaskom na mikroklimu i reljefa na prinos;
4.
Utvrđivanje pojedinih specijesa i njihovih varijeteta koji u jednako
povoljnim uvjetima daju bolji prinos;
5.
Utvrđivanje sastojina koje u zatečenom stanju ne mogu u dovoljnoj
mjeri iskoristiti proizvodni potencijal ili koje nisu na odgovarajućem
staništu;
6.
Štampanje karata tipova šuma u mjerilu 1:100.000, jer one predočavaju
prostorno rasprostiranje tipova njihove veličine i značaj;
7.
Projektiranje baze podatke, s ciljem da se omogući upotreba ogromnog
broja podatka s 3.000 ploha.