DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 124     <-- 124 -->        PDF

4. OSTALA PROBLEMATIKA KOJOM BI SE TREBAO BAVITI
ODJEL ZA TIPOLOGIJU
Osnovna djelatnost Odjela je istraživanje tipova šuma i šumskih staništa.
No to ne može i ne smije biti jedina preokupacija stručnjaka Odjela.
Odjel se sastoji od stručnjaka raznih profila, koji se zbog vlastite preokupacije
i šire stručne izobrazbe trebaju baviti i drugom problematikom iz
svoje uže specijalnosti, pa i šire, da bi uvijek bili vrhunski stručnjaci i intelektualci
širokih pogleda. Zadatak im je:


1. Rješenje problema odnosa poljoprivreda-šumarstvo posebice u kraškom
području putem uspostavljanja agro-silvo-pastoralne ravnoteže i progresivne
sukcesivne melioracije svih degradiranih površina. Poljoprivredne,
šumske i pašnjačke površine trebaju biti u takvom količinskom i prostornom
rasporedu kojim će se spriječiti smanjivanje plodnosti tla na bilo koji način.
2. Iznalaženje načina za povećanje krmne vrijednosti panjača i šikara
unošenjem grmolikih leguminoza na namjenskim površinama.
3. Jedno od važnih budućih područja istraživanja trebalo bi biti sagledavanje
značaja postojanja šume u konkretnim prostorima u svjetlu jedinstva
svih njenih funkcija, koje sve imaju i određenu, posredno ili neposredno,
ali jasno izraženu ekonomsku vrijednost.
4. Održavanje ideje o prašumi budućnosti. Sve manje je površina na
zemlji gdje čovjek nije direktno ili indirektno utjecao na razvoj biljnog i
životinjskog svijeta, a iskustva stečena u razvoju biljnog i životinjskog svijeta
u prirodnim uvjetima, mogla su se i mogu korisno upotrijebiti. Zbog
toga treba nastojati utvrditi, izdvojiti, sačuvati i znanstveno istražiti sve površine
koje su se razvijale bez znatnog utjecaja čovjeka. Pošto takvih površina
nema mnogo, stručnjaci trebaju izabrati veće ili manje površine najsličnije
izvornom obliku i prepustiti ih prirodnom razvoju.
LITERATURA


Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z. (1976): Ekološko-
gospodarski tipovi šuma na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, Zagreb,
»Radovi« br. 28.


Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z. (1977): Istraživanje
ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog
područja. Š. L. br. 3/4, str. 168.


Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z. (1978): Ekološko-
gospodarski tipovi šuma okoliša Zavižana, Zagreb, Radovi br. 34.


Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, Pelcer, Z. (1979): Tipološka
istraživanja kao osnov za suvremeno gospodarenje šumama, Simpozij o primjeni
tipologije u suvremenom gospodarenju šumama u Jugoslaviji, Glasnik
Šumarskog fakulteta (Posebno izdanje) 4, Beograd.


Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z. (1979): Tipološke
značajka šuma Slavonskog gorja, Zagreb, Radovi br. 39.
Hren, V., Kovačević, Z., M a r t ino v i ć, J., P e 1 c e r, Z. (1981): Ekološko-
gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore, »Radovi« br. 41.
Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z. (1982): Ekološko-
gospodarski tipovi šuma gorja Hrv. zagorja, »Radovi« br. 48.


Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., P e 1 c e r, Z. (1983): Tipovi nizinskih
šuma zapadne Posavine, »Radovi« br. 54.