DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 141     <-- 141 -->        PDF

2. Borba protiv šumskih požara, obnova šuma i njihova revalorizacija,
3. Podizanje, zaštita i unapređenje šumskih sastojina,
4. Zaštita flore i faune,
5. Zaštita tla od erozije, hidromelioracije i borba protiv dezertifikacije,
6. Ostale aktivnosti: biološka borba protiv bolesti i štetnika, lov i ribolov.
Stvaranje zona za odmor i rekreaciju. Obrazovanje u prirodi i publicistika.
ICONA, dakle, uključuje u svojoj djelatnosti sve poslove


koji se odnose na gospodarenje šumama dotičnog područja, s


jasnim naglaskom na zaštiti šuma i u skladu s principima za


štite prirode općenito. Važnost zaštite prirode najbolje ilustrira


podatak da se od 9 nacionalnih parkova, koliko ih ukupno ima u


Španjolskoj, 4 nalaze na Kanarskim otocima. Takav je izbor na


činjen sa svrhom da se sačuvaju najkarakterističniji ekosistemi


40 milijuna starog Kanarskog arhipelaga.


ICOIVA Timanfaya, na »paklenom« otoku Lanzarote, prije svega je


geološki park. Izdvojena je tipična vulkanska površina pokrivena


lavom, kamenjem i pijeskom, s dvadesetak vulkanskih kratera.


Teide, nacionalni park u središnjem dijelu otoka Tenerife, nalazi se u jednom
od najvećih vulkanskih kratera na svijetu. Obuhvaća dolinu kružna oblika, promjera
16 km i opsega 45 km, obrubljenu većim dijelom visokim i strmim stijenama.
Tu se nalazi i najviša planina Španjolske, po kojoj je park dobio ime i
kojom se Španjolci veoma ponose. Tako je ona prikazana i na njihovoj novčanici
od 1.000 peseta, crtežom i natpisom »Teide, Canarias«.


Tlo Nacionalnog parka djelomično je potpuno golo, a djelomično obraslo v&getacijom
koja je prilagođena svome staništu. Većina tih biljaka, njih četrdesetak,
kanarski su endemi, a neke se mogu naći isključivo na području Nacionalnog
parka. Najviše upada u oči Echium wildpretii iz porodice oštrolisti (Boraginaceae).
Visoka do 3 m, poput čempresa piramidalna oblika, s mnoštvom sitnih tamnocrvenih
cvjetova, čini se kao jedan veliki grozdasti cvat. Česta je također jedna
lijepa biljka slična kamilici, koju Španjolci zovu Margarita del Teide, a znanstveni
joj je naziv Argyranthenum teneriffe. Ipak, svima je najdraža jedna vrsta
ljubičice, što ju je na Kanarima opisao čuveni prirodoslovac Alexander von
Humboldt. Zove se Viola cheiranthifolia ili, po domaćem, Violeta del Teide.
Uspijeva u najlošijim stanišnim uvjetima vulkanskog kratera. U pustom kamenjaru
s oskudnom vegetacijom, gdje ne raste nikakvo drugo cvijeće, održala se
samo ta nježna ljubičica, koja svojim plavim cvjetovima ukrašava »krov Španjolske
«.


I jedna vrsta ptice dobila je ime po vulkanu Teide. To je zeba Fringilla teydea,
bliski rođak domaćeg kanarinca (porodica Fringillidae), s kojom živi na istim
prostorima, uglavnom u borovim šumama ispod vulkana, ali je jedina ptica
koja se može vidjeti i na samom njegovom vrhu.


Kukaca je do sada utvrđeno preko 400 vrsta, većinom endemskih. Ima i mnogo
gmazova, od kojih endemski gušter Lacerta simonii može narasti i do 1 m
dužine.


Na području parka unesen je 1970. god. muflon. Danas živi na površini od
oko 260 km1´ i spada u zaštićene životinje. Lov je dozvoljen samo na kuniće i go