DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 143     <-- 143 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


ZNANSTVENI SKUP O ANTUNU LEVAKOVICU


1


U organizaciji Centra za znanstveni rad Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti u Vinkovcima održan je 6. i 7. prosinca 1990. znanstveni skup o Antunu
Levakoviću, profesoru i osnivaču Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Predsjednik organizacijskog odbora skupa je akademik Dušan K 1 e p a c, a
članovi su akademici Matko P e i ć, Hrvoje Požar, Dragutin Tadijanović,
i Mirko Vidaković , predsjednik Skupštine općine Vinkovci Tihomir Z o v a k,
dipl. ing. šum., tajnik Centra JAZU dr. Katica Č o r k a 1 o, dipl. inž. šumarstva
Zvonimir K o š č e v i ć, Nikola S e g e d i i Mirko Andrašek te Ivan G e-
r o v a c, Tomislav Š a 1 i ć, i Ivan T r e b e r.


Skup se sastojao iz svečanog dijela održanog 6. prosinca i znanstvenog šumarskog
dijela održanog 7. prosinca.


Znanstveni skup je otvorio prof. dr. Dušan K 1 e p a c, voditelj Centra, a slijedili
su pozdravni govori predsjednika JAZU prof. dr. Jakova Sirotkovića ,
predsjednika Skupštine općine Vinkovci Tihomira Z o v k a, prof. dr. Šime M eš
t r o v i ć a dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pomoćnika ministra
za poljoprivredu i šumarstvo Slavka Horvatinovića , dipl. ing. šum. i
Mirka Andrašek a, dipl. ing. šum.


O radu Centra govorio je voditelj akademik Dušan K 1 e p a c dok je o »Spomenici
Dionizija Švagelja« obavijestio književnik akademik Dragutin Tadija nović.


Tada je akademik književnik Dubravko J e 1 č i ć otvorio izložbu o izdavačkoj
djelatnosti Centra JAZU u Vinkovcima od 1970. do 1990.


Poslije podne se otputovalo u Rokovce u rodnu kuću prof. Levakovića gdje
je položen vijenac što su zajedno učinili profesor Šumarskog fakulteta Dušan
K 1 e p a c i Ivo D e k a n i ć, sumještanin prof. Levakovića.


Akademik K1 e p a c održao je tom prigodom nadahnut govor kojega prilažemo
u cijelosti.


Poslije polaganja vijenca održan je prigodan program, recital u Osnovnoj školi
»Ivana Brlić-Mažuranić« Rokovci-Andrijaševci pod naslovm »Šume i polja domovine
« koji je priredila nastavnica Ana Cverić . Recital je izvedbom oduševio
nazočne.


Znanstvena izlaganja su održana drugi dan u petak 7. prosinca pod predsjedanjem
akademika prof. dr. Dušana K1 e p c a, akademika prof. dr. Mirka V idaković
i prof. dr. Ane Pranjić i to ovim redom:


Dušan KLEPAC: Prof. dr. Antun Levaković — utemeljitelj moderne dendrometrije


Katica ČORKALO: Podrijetlo i školovanje A. Levakovića


Vladimir HREN: Razvoj visinske strukture čistih sastojina hrasta lužnjaka, pra


ćen pomoću Levakovićeve jednadžbe