DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 144     <-- 144 -->        PDF

Ana PRANJIĆ: Izvori pogrešaka u inventuri šuma i mogućnost brze kontrole dobivenih
rezultata s osvrtom na Levakovićeva istraživanja
Karlo BEZAK: Prigušene oscilacije fenomena rasta i prirasta praćene Levakovićevim
analitičkim izrazima
Nikola SEGEDI: Primjenjivost Levakovićeve »funkcije« rastenja« uz današnje tehničke
mogućnosti
Nikola LUKIĆ: O mogućnostima procjene utjecaja štetnih faktora analizom debljinskog
prirasta primjenom zakona rastenja po Levakoviću
Šime MEŠTROVIĆ: Numeričko bonitiranje stojbine po Levakoviću
Radovan KRIŽANEC: Postotak prirasta kao uređajni pokazatelj
Branimir PRPIĆ, Prof. dr. Antun Levaković — urednik Šumarskog lista


Mirko VIDAKOVIĆ, J. BEĆAREVIĆ, D. BJELAJAC, I. HAJEK, Đ. JORGIĆ, Š. KECELI
i V. PODNAR: Radovi na podizanju sjemenske plantaže hrasta lužnjaka
na području ŠG »Krndija« i ŠG »Papuk«


Mirko VIDAKOVIĆ: Čuvanje genskih resursa šumskog i hortikulturnog drveća i
grmlja u Hrvatskoj
Mirko ANDRAŠEK: Od klasičnog poduzeća preko samoupravnih organizacija udruženog
rada do modernog poduzeća u šumarstvu Hrvatske.


Prof. dr. Branimir Prpić


2


GOVOR DUŠANA KLEPCA U RODNOJ KUĆI PROF. ANTUNA LEVAKOVIĆA


U ROKOVCIMA
Poštovane gospođe,
poštovana gospodo,


Danas, 6. prosinca 1990., došli smo u Rokovce, rodno mjesto prof. dr. Antuna
Levakovića da mu u povodu njegove 105. godišnjice rođenja i 35. godišnjice smrti
odamo počast. Prof. dr. Ivo Dekani ć i ja — nekadašnji Levakovićevi đaci —
položit ćemo u ime Centra za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima vijenac na spomen-
ploču u rodnoj kući prof. dr. Antuna Levakovića.


Još i danas su mi u ugodnoj uspomeni dobroćudno lice i blage oči prof. Levakovića,
tog našeg najvećeg hrvatskog šumarskog znanstvenika. Iz toga dobroćudnog
lica i blagih očiju blistao je veliki um, čvrsti karakter i ljubav prema
domovini Slavoniji i Hrvatskoj. Svojim znanstvenim i nastavničkim radom, pogotovu
poslije osnivanje Gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu 1919. godine,
prof. dr. Antun Levaković je djelovao punih 32 godine kao redoviti sveučilišni
profesor iz dendrometrije, kao dekan 1921/22, kao prodekan 1922/23 te kao predstojnik
Katedre za dendrometriju i Zavoda za šumske pokuse od 1922—1952. Istovremeno
bio je i glavni urednik »Glasnika za šumske pokuse« za cijelo vrijeme
svog službovanja. Pored toga bio je i dugogodišnji urednik »Šumarskog lista«. U
to doba stranica šumarskih glasila bile su pune Levakovićevih znanstvenih studija
iz područja dendrometrije. Tada je malo tko razumio te studije pa se mnogima
činilo da su Levakovićevi članci i radnje samo mrtvo slovo na papiru —
neka vrsta l´art-pour — l´artizma«. No to je bilo samo prividno, jer su razvojem
moderne elektronike i kompjutorske obrade podataka Levakovićeve formule postale
pristupačne za svakodnevnu upotrebu u suvremenom šumarstvu.