DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 152     <-- 152 -->        PDF

istraživanja i kartiranja vegetacije različitih krajeva Hrvatske (Gorski kotar, Hrv.
primorje, Plitvička jezera, Medvednica, Papuk i dr.).


U listopadu 1963. dr. V. Glavač odlazi u Švicarsku, odakle 20. X. 1964. otkazuje
službu u Zagrebu i ostaje do 1966. u Ziirichu na Visokoj tehničkoj školi (ETH)
kao znanstveni suradnik u tamošnjim institutima za uzgajanje šuma i za geobotaniku.
U istoj je funkciji, od 1966. do 1972., u Bundesforschungsanstalt fiir Naturschutz
und Landschaftsokologie u Bonn-Bad Godesbergu. Taj studijski i radni
boravak dr. V. Glavača u Švicarskoj i Njemačkoj obilježava, uz ostalo, obrada
dijela znanstvene ostavištine preminulog profesora Ive Horvata, koju s uglednim
botaničarom H. Ellenbergom objavljuje u opsežno dokumentiranom i reprezentativnom
djelu o vegetaciji jugoistočne Europe.


Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Gbttingenu, dr. V. Glavač se habilitirao
1972. raspravom »Uber Hohenwuchsleistung und Wachstumoptimum der
Schwarzerle auf vergleichbaren Standorten in Nord-*, Mittel- und Slideuropa« za
privatnog docenta. Dana 20. XI. iste godine primio je i povelju o imenovanju za
redovnoga sveučilišnog profesora za kolegij Pflanzen-, Vegetations- und Landschaftsokologie
na Gesamthochschule Kassel, gdje i sada, osim redovne i postdiplomske
nastave rukovodi zapaženim biološko-ekološkim istraživanjima u Institutu
za ekologiju bilja, vegetacije i krajolika. God. 1974. prof. V. Glavač prima
njemačko državljanstvo i 1975. postaje ekspert OUN-a na projektu Protection of
the Human Environment in the Yugoslav Adriatic Region, koji uprkos znanstveno
i praktično vrlo dobro zamišljenoj metodici i programu planiranja prostora nije
naišao na razumijevanje i podršku ondašnjih »mjerodavnih struktura« u Hrvatskoj.
God. 1982. dr. V. Glavaču ponuđeno je mjesto sveučilišnog profesora za geobotaniku
na Biološkom fakultetu Univerziteta u Hannoveru, koje nije prihvatio.
Prof. V. Glavač povremeno je surađivao sa Zavodom za zaštitu prirode R. Hrvatske
u Zagrebu, a bio je i dugogodišnji član Savjeta za zaštitu prirode Pokrajinske
vlade u Hessenu. U izbornom periodu 1988/89. bio je dekan Biološko-kemijskog
fakulteta Univerziteta u Kasselu i predsjednik Senata Univerziteta Kassel. Aktivan
je sudionik na mnogobrojnim međunarodnim ekskurzijama, savjetovanjima
i simpozijima i rukovodilac mnogih znanstveno-istraživalačkih projekata koje financiraju
ugledne institucije, kao što su npr. Bundesministerium fiir Forschung


u.
Technologie (BMFT) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
U tijeku dosadašnjega zapaženog i vrlo intenzivnog znanstveno-istraživačkog
rada u području fitocenologije i poredbenih biološko ekoloških proučavanja, zaštite
prirode i čovjekova životnog okoliša te zaštite šuma — prof. Glavač je (sam
ili sa suradnicima) objavio više od stotinu znanstvenih i stručnih rasprava, članaka,
referata, priručnika i aktualnih napisa u mnogim našim i stranim publikacijama.


POPIS RADOVA PROF. DR. VIEKOSLAVA GLAVACA


1.
Neki problemi fruktifikacije i C/N teorija. Šumarski list, 7—8, Zagreb 1953,
str. 323—329.
2.
Nekoliko riječi o izumiranju tise. Ibid., 1, 1955, str. 47—49.
3.
Seed Quality and the Principles of Forest Genetics (recenzija publikacije).
Ibid., 11—12, 1956, str. 415—416.
4.
Opis i fitocenološka karta gospodarskih jedinica Bršljanovica i Pištenice u
Maloj Kapeli. Dokumentacija Odjela za uređivanje šuma, Ogulin 1956.