DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 158     <-- 158 -->        PDF

97.
Mineralstoffgehalte fraktioniert aufgefangenen Stammablaufwassers von Altbuchen
zweier Standorte (s J. Hofstetter i J. Godt). Allgemeine Forst Zeitschrift,
30—31, Munchen 1990, str. 1—3.
98.
Auswirkung sommerlicher Trockenheit auf die Splintholz-Wassergehalte im
Stammkorper der Buche (Fagus sylvatica L.), (s H. Koenies i U. Ebben). Holz
als Roh- und Werkstoff, 48, 1990, str. 437—441.
99.
Jahreszeitliche Weranderung der No3-Konzentrationen im Xylemsaft des unteren
Stammteils von Buchen (Fagus sylvatica L.), (s H. Koenies, U. Ebben
i U. Avenhaus). Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1990.
100.
Analyse des Xylemsaftes und anderer Parameter des bauminternen Mineralstoffhaushaltes.
Fallstudie Zierenberg, »Stress in einem Buchenwald-ickosystem
in der Phase des Stickstoffvorratabbaues« (s U. Ebben). Hess. Min.
Landw., Forst. und Naturschutz. Exkursionsfiihrer, 25. X. 1990, str. 43—47.
101.
Nachweis von Organochlorverbindungen und Peroxiden in belasteten Waldboden
(s H. Parlar i R. Mayer). Bericht d. Deutsch. Bodenk. Ges. Jahrestagung
in Giessen 1990 (u tisku).
102.
Thiol composition of xylem sap of beech trees (Fagus sylvatica L.) (s R.
Schupp i H. Rennenberg). Phytochemistry (u tisku).
103.
Axial distribution of aluminon concentrations in trunk xylem sap of adult
beech trees. Plant and Soil (u tisku).
104.
Nature of vegetation boundaries — Flood plain forest communities as an
exmaple. A contribution to the continuum discontinuum controversy (s Ch.
Grillenberger, W. Hakes i H. Ziezold). Vegetatio (u tisku).
* * *


Nabrojene publikacije i golem istraživački rad koji im je prethodio, svjedoče


o velikom znanstvenom iskustvu, zanosu i radnoj energije prof. Glavača, te umješnoj
organizaciji suradnje i ekipnih istraživanja. Premda svjestan preopterećenosti
različitim dužnostima i poslovima te ponešto narušenoga zdravlja (srca) —
prof. Glavač se opravdava i stoički tješi uzrečicom A. Camusa: »dobar razlog za
život je i dobar razlog za smrt«. A ti dobri radni životni razlozi prof. V. Glavača,
koliko nam je poznato, trenutačno su ovi:
— priređeni podaci za objavljivanje desetak manjih ali aktualnih publikacija,
— godinama (s dr. W. Hakesom) pripreman rukopis suvremeno koncipiranog
udžbenika pod naslovom »Okologische Vegetationskunde — Grundlagen, Forschungsaufgaben
und Arbeitsmethoden«, u kojem bi bile ujedinjene fitocenologija,
ekologije, EDV tj. kompjutorska obrada i biometrija.
— opsežan manuskriptni materijal za knjigu (na hrvatskom jeziku) o propadanju
(»umiranju«) šuma, u kojoj bi se — polazeći od premisa modernoga industrijskog
društva — razmotrile mogućnosti minimalizacije izvora onečišćenja
i stvaranja kompromisa između dva radikalno suprotstavljena stava: prvog, koji
poziva »natrag u prirodu« i drugog, koji teži rastu i profitu bez obzira na posljedice.


Prof. V. Glavač pozorno prati i vrlo aktivno podupire novonastale promjene
i zbivanja u Hrvatskoj. U Bonnu sudjeluje u mirnim hrvatskim demonstracijama,
kod ministra za školstvo pokrajine Hessen zalaže se za osnutak škola s hrvat