DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 167     <-- 167 -->        PDF

U
1990. GODINI DVIJE KNJIGE


U prošloj, 1990., godini objavljene su
tri knjige iz oblasti zaštite prirode. Po
redosljedu izlaženja to su:


1.
P. Vidaković: Nacionalni parkovi
i turizam,
2.
I. B r a 1 i ć: Nacionalni parkovi Hrvatske,
i
3.
Više autora: Prirodne znamenitosti
Hrvatske.
U sve tri knjige kao izdavač označen
je Republički zavod za zaštitu prirode
Hrvatske; kao drugi izdavač prve knjige
je Institut za turizam u Zagrebu a za
drugu i treću izdavačho poduzeće Škol


ska knjiga u Zagrebu.


Ad 1. Kao prvo treba se upoznati s
piscem knjige »Nacionalni parkovi i turizam
«. Petar Vidaković, doktor
ekonomskih nauka, bio je dugogodišnji
generalni direktor ugostiteljskog poduzeća
»Plitvice«, a po integraciji tog poduzeća
s Upravom NP »Plitvička jezera«
generalni direktor organizacije u ko´joj
je bila sjedinjenja briga (zaštita) o nacionalnom
parku i ugostiteljstvo s turizmom.
Vidaković je uspio razviti uspješnu
privrednu organizaciju, ali ne ispuštajući
brigu za unapređenje zaštite prirodnih
osobina nacionalnog parka. O tome
govori i njegova težnja, da se za Nacionalni
park »Plitvička jezera« donese
posebni zakon, kojim bi se ta zaštita
jače regulirala nego li je to Zakon o zaštiti
prirode (»ne znam, kako će raditi
moji nasljednici« obrazlagao je svoj pri


jedlog).


»Nacionalni parkovi i turizam« P. Vidakovića
opširna je i sadržajem bogata
knjiga s brojnim, pretežno, kolor fotografijama.
Sadržaj knjige može se usporediti
sa snažnim stablom (opseg knjige


O
NACIONALNIM PARKOVIMA


624 stranice) s primarnim te sekundarnim
pa i tercijarnim, granama. Prema
autoru primarne ili glavne grane su:


— Predmet, cilj i važnost zaštite prirode
(str. 21—79),
— Mjesto nacionalnih parkova u sistemu
zaštite prirode i u razvijanju turizma
(str. 81—107),
— Nacionalni parkovi u Svijetu (str.
109—246),
— Jugoslavija (str. 247—349),
— Nacionalni park Plitvička jezera
(str. 351—467), i
— Zaključna razmatranja (str. 469—
—473).
— Slijedi popis literature i izvora (str.
474—485), te
— Dodaci — a) Tabele i grafikoni (str.
487—539) i b) Izbor iz zakona, rezolucija
i konvencija o zaštiti prirode te nacionalnih
parkova (str. 487—608).
—- Ostali dio knjige (do 624 stranice),
popunjen je Predgovorom, Uvodom, sažecima
na engleskom i na njemačkom
jeziku te Pogovorom (izdavača).


Tabele i grafikoni prikazuju podatke


o šumskim požarima u SFRJ od 1957. do
1986. i, posebno, o požarima u SR Hrvatskoj
od 1972. do 1986. godine te statističke
podatke o turističkom prometu od
1967.
do 1986.
U Zaključnim razmatranjima autor
naglašava, da je »puno toga bio prinuđen
skratiti i ispustiti« »str. 473.) a ja dodajem,
da za temu odnosa nacionalni
parkovi — turizam nisu bili nužni tekstovi
o nacionalnim parkovima u Svijetu
i Jugoslaviji, kao ni oba Dodatka.
Međutim i ti su dijelovi knjige dobro
došli, jer do sada nismo imali takve podatke,
a ilustracije nam omogućuju i
»zaviriti« u neke nacionalne parkove, u


405