DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 168     <-- 168 -->        PDF

Americi ili u Australiji, koje će tek rijetki
izuzeci moći vidjeti u živo. Uzevši
u obzir k tome, da je »autor poduzeo istraživački
pothvat... i upustio se u razradu
vrlo složene, specifične i teoretski
još nedovoljno osvijetljene problematike
turizma i zaštite prirode«, kako stoji u
Pogovoru (str. 623.) P. Vidakoviću treba
odati puno priznanje za njegov rad, a
to će se najbolje očitovati, ako knjiga
»Nacionalni parkovi i turizam« uđu u
našu knjižnicu, bilo osobnu bilo u javnu
i nema sumnje da će kao takva biti
iskorišćena.


Ad 2. Pisac knjige »Nacionalni parkovi
Hrvatske« Ivo B r a 1 i ć kompetentan je
stručnjak za prikaz ovih dijelova prirode
Hrvatske. Kompetentan je, jer je po
školovanju profesor geografije a po radu
zaštitničar prirode blizu 30 godina, koliko
radi u Republičkom zavodu za zaštitu
prirode Hrvatske. Što više, možemo
reći, da je i pozvan upoznati i najširu
javnost ne samo u domovini nego i izvan
nje (jer knjiga je paralelno izdana
i na nekim stranim jezicima) s najpopularnijim
objektima zaštićene prirode.
Najpopularnijim, jer npr. strogi rezervati
zapravo su zanimljivi samo za stručnjake,
dok nacionalni parkovi, kako im i sam
naslov kazuje, privlače i nestručnjake i
tako ih uvode u svijet prirode.


Hrvatska danas ima sedam nacionalnih
parkova: Plitvička jezera, Risnjak,
Brioni, Paklenica, Krka, Kornati i Mljet.
Opisi parkova nisu šablonski nego autor
na prvo mjesto stavlja ono, što je najkarakterističnije
za pojedini nacionalni
park. Tako za N. p. Plitvička jezera
udarni je tekst na prikazu jezera a zatim
su navedene i šume s naglaskom
rezervata šumske vegetacije Ćorkova uvala,
rezervata »gotovo netaknute prašumske
strukture jelovo-bukovih šuma«;
u N. p. Risnjak to su šume a N. p. Kornati
je »labirnit mora i kamena«, itd. U
knjizi se nalazi i planina Velebit, koja
nema kategoriju zaštite prirode nacionalnog
parka, ali je od 1978. godine rezervat
biosfere, proglašen po UNESCO-a


u okviru svjetskog »programa čovjek i
biosfera«. Ali u krilu Velebita nalazi se


N. p. Paklenica pa neki strogi šumski
rezervati, a namjera je, »da se najzanimljiviji
dijelovi te planine obuhvate kategorijom
nacionalnog parka«, kako piše
autor u Pregovoru čime se u »Hrvatskoj
ujedno iscrpljuje mogućnost osnivanja
novih nacionalnih parkova«.
Svaki nacionalni park prikazan je i
preglednom kartom, brojnim kolor fotografijama
pejzaža, geološko-petrografskih
osobitosti te karakterističnih primjeraka
iz biljnog i životinjskog svijeta.


Koristim ovu priliku, da se osvrnem
i na proglašenje Briona nacionalnim parkom.
Naime, prema Rezoluciji Međunarodne
unije o zaštiti prirode (IUCN) o
pojmu nacionalnog parka ta kategorija
zaštite prirode može se primijeniti samo
na »prostrano područje«:


1) na kojem jedan ekosistem ili više
njih, nije materijalno izmijenjen ljudskom
djelatnošću ili nastanjivanjem ...
ili područja prirodnog pejzaža velike ljepote;


2) za koje je nadležni organ vlasti
poduzeo odgovarajuće mjere, da ga zaštiti
ili onemogući, što je moguće prije,
njegovu eksploataciju ili takvu djelatnost,
na cijelom području, koja je štetna,
i da osigura efikasnu zaštitu ekoloških,
geomorfoloških ili prirodnih objekata
posebne ljepote koji su osnova proglašenja
područja nacionalnim parkom.«


Od navedenih zahtjeva može se pretpostaviti
da ljudskom djelatnošću nije
izmijenjen samo ekosistem mora dok kopneni
dio, posebno Veliki Brion svoju privlačnost
zahvaljuje prvenstveno ljudskom
djelatnošću. Samo preko 6000 stabala
alepskog bora, pinja, čempresa i cedra
značajno je izmijenilo prirodnu šumu,
šumu crnike (Qu. ilex-a), itd. To međutim
ne umanjuje ljepotu i vrijednost
Briona ali kao objekta parkovne i vrtne
arhitekture ili spomeničkog objekta kako
rimske, pa i starije, kulture tako i