DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 170     <-- 170 -->        PDF

je prešao u Ugarsku i kao rektor Ugarskog
univerziteta umirovljen 1804. godine.
Te godine u časopisu Zeitschrift von
und fiir Ungarn« u dva dijela objavljuje
»STATISTIČKE PRILOGE POZNAVANJU
STANJA U HRVATSKOJ s najavom trećeg
nastavka, ali kojega pisanje presrela
je vjerojatno bolest. Više podataka


o A. A. Bariću može se naći u Hrvatskom
biografskom leksikonu.
Kod ocjene navoda A. Barića u ovom
traktaktu valja računati s time, da ih
piše »samo iz sjećanja« iako je za vrijeme
boravka u Hrvatskoj »naročito u
dva glavna grada: Zagrebu i Varaždinu
često imao prilike da proputujem većinu
okruga u toj zemlji i da kroz prijateljstva
i dobre odnose sa stanovništvom
iste upoznam«. Originalni tekst pisan je
na njemačkom jeziku, a za Acta na hrvatski
prevega ga je Marija Z n i k a.
Pod Hravtskom u pravnom (političkom)
smislu smatrale se krajem XVII. stoljeća
samo tri županije: Zagreb, Varaždin
i Križevci. Dodajemo, da je Zagrebačka
županija dopirala sve do Rijeke nakon
što je 1786. godine car Josip II. ukinuo
Severinsku županiju (koju je 3776. osnovala
Marija Terezija).


Barić smatra, da »jedva može sumnjati
« kako između Karlovca i Bakra
»u neviđenim masama stijenja ne
leže skriveni mnogi korisni proizvodi
mineralnog carstva. ... Možda bi se ovdje
dalo početi s rudarstvom, koje bi
se ovdje, uz veliko obilje drveta
(spac. ref.), moglo izdržavati uz male
izdatke«. Time bi najbjednijim stanovnicima
bio otvoren željeni put hrane,
koji bi oni također, budući da su i bez
toga naviknuti živjeti štedljivo u siromaštvu,
uz nisku nadnicu mogli ocijeniti
sretnim.« Šuma, dakle, s jedne strane
omogućila bi iskorišćivanje ruda a s
druge strane bolje životne uvjete tamošnjeg
stanovništva.


Barić dalje nastavlja da »je neizmjerno
bogatstvo šuma, naročito jelovih,
omorikinih, ´Lehrbaumen´, hrastovih i


bukovih, ali ono se ne koristi (1). Tisuće
najljepših stabala padaju i propadaju
u truleži« a koje bi se mogla iskoristiti
za proizvodnju pepeljače i potaše te proizvodnje
stakla; trebalo bi na potocima
podići više pilana, »koje tu i tamo nalazimo
ili prvenstveno na Kupi koja ondje
izvire.« No za prijevoz duže građe nedostaju
putevi da se dopreme do Rijeke.


U Izvješću bečkog Dvorskog ureda
iz 1724. godine o stanju šuma u Istri i
sjeverozapadnoj Hrvatskoj na ovom zadnjem
području kod svake šume navodi
se paša i štetnost koza (2). Barić međutim
navodi da se nalazi vrlo mali broj
koza (kao i druge stoke). U bilješci se
navodi da se »od vladavine Josipa II. na
Komorskom dobru Mrkopalj i Čabar
drže najljepše svilorune ovce padovanske
i španjolske pasmine«. Smanjenje broja
koza u Gorskom kotaru posljedica je
zabrane držanja koza, koju je zabranu
izdala Severinska županija, kojom je pak
omogućena zamjena koza ovcama baš navedenim
pasminama. Ne samo koza, nego
i domaće malovrijedne ovce.


Neshvatljiv je međutim njegov opis
Karolinške ceste tj. ceste koje je »s neviđenom
mukom i velikim troškovima
za cara Karla VI. oko godine 1726. građena
(kao) poštanska i komercijalna cesta
«, da je »gotovo potpuno uklesana u
stijenama«! Kako sam tom cestom, i to
pješke, prošao od Bosiljeva do Ravne
Gore poznato mi je, da nema ni znatno
većih usjeka ili poluusjeka a, konačno,
prolazi kroz tipični kraški kraj. Jedino
odgovara stvarnosti da »njezin pravac
protiče gotovo samo uzbrdo i nizbrdo«.
(Danas se od prvotne trase koristi dio
od Stubice na Vrbovsko preko Sušice u
Ravnu Goru i dalje prema Mrkoplju).


2. Goran P i t i ć više je obradio organizaciju
nego karakteristike vanjskotrgovačkog
sistema Jugoslavije od 1919. do
1929. godine. Dotiče se agrara, a o drvnoj
industriji, što znači i šumarstvu, nema
ni riječi. Naime, kada je već navedena
zaustavljanje inflacije 1922. godine tre