DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 171     <-- 171 -->        PDF

balo je navesti posljedice revalerizacije
dinara, koje su za drvnu industriju, npr.,
bile s teškim posljedicama sve do porasta
nezaposlenosti baš u najsiromašnijim
krajevima, u krajevima, gdje je rad u
šumi bio glavni izvor prihoda znatnog
broja stanovništva. Takvo stanje dokumentirao
je Br. Begović. (3)


3. Iz rada Fehima Dž. S p a h e Skradinska
nahija 1574. godine« saznajemo,
da od stotinjak posjeda (njiva, bašta,
maslinik) samo jedan posjeduje i šumu
ali »koja se krči«. To znači da su šume
i pašnjaci bili javno dobro.
Ostali su prilozi, prema redosljedu u


knjizi:
Hrabak , B.: Stočarstvo i stočarski
proizvodi Kosova i susjednih krajeva


1455—1800;
Sršan , S.: Pregled gospodarsko i demografskog
stanja vukovarskog vlastelinstva
1728—1736. To je zapravo treći
dio radnje kojom je obuhvaćeno stanovništvo,
i promjene, u 1736. godini na


području Vukovara te sela od Vukovara
do Ilače i Nijemaca.
Butorac , J.: Kretanje stanovništva u


selu Djedina Rijeka kod Slavonske požege
(tokom stoljeća);
Sršan , S.: Popis đakovačkog veleposjeda
1757. godine. U tom popisu za 47
sela đakovačkog vlastelinstva nalazimo


KERESZTESI, B., 1988:
THE BLACK LOCUST.
AKADfiMIAI KIADO, BUDAPEST


Uz glavnog autora još 17 stručnjaka u
ovoj knjizi iznose rezultate istraživanja
bagrema u Mađarskoj od 1950. do 1985.
godine. Tiskana je na engleskom jeziku,
A5 formata, sadrži 196 stranica i 55 slika.
Cijela knjiga obrađuje 3 široka, međusobno
povezana područja: šumarstvo,
pčelarstvo i drvnu industriju. Podijelje


na je u tri dijela.


poimenično sve stanovnike s veličinom
posjeda po kulturama za svako selo;
I n a n c i k, Halil (univerzitetski profesor
u Ankari): Stvaranje kapitala u Os


manlijskom carstvu.


Na kraju knjige su »Recenzije i prikazi
« šest knjiga, među kojima i tri knjige
Br. Begovića pod naslovom Šumska
privreda Bosne i Hercegovine 1878—1941.
(iz pera O. Piškorića), Od ostalih prikaza
navodimo prikaz (ali ne i recenziju) knjige
»Tri stoljeća Belja« (808 stranica, koju
je izdao Zavod za znanstveni rad u
JAZU-a u Osijeku još 1986. godine). Među
94 rada nalaze se i radovi S. Tepšića
i M. Maj era o ulozi i značenju
šuma Baranje te J. B r n e i D. Todor
i ć a o lovnom gospodarenju jelčenskom
divljači. No vjerojatno se nalazi
pabiraka o šumama i o gospodarenju
njima i u nekim drugim prilozima.


Oskar Piškorić


BILJEŠKE


(1) Ne istražujući dalje, možemo pretpostaviti
da se staronjemački naziv »Lehrbaum« odnosi
na javor. Javor se, naime, navodi kao vrsta gorskokotarskih
šuma u komisijskom protokolu za
bečku Dvorsku ktancelariju iz 1724. godinne. Protokol
je objavljen u knjizi »Un inventario forestale
del XVIII secolo per i boschi costieri dell´ Alto
adriatico, Roma 1976.«, koja se nalazi u knjižnici
Saveza ITSDI Hrvatske i prikazana je u šumarskom
listu br. 4—5/1978.
(2) U navedenoj knjizi pod (1).
(3) Br. Begović: šumska privreda Bosne i
Hercegovine 1918—1941. Sarajevo, 1985.
Prvi dio razmatra opću problematiku
bagrema uključivši botanički opis, rasprostranjenost,
šumsko-uzgojna svojstva,
kulture i dr.


U trećem dijelu govori se o kulturama
bagrema u zemljama koje ga uzgajaju
na velikim površinama.


Drugi, glavni i naopširniji, dio knjige
prikazuje rezultate istraživanja bagrema
mađarskih stručnjaka, pa ga prikazujemo
nešto detaljnije.


Bagrem u Mađarskoj zauzima preko
18°/o površine, više nego ijedna druga


409