DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 172     <-- 172 -->        PDF

vrsta pojedinačno. Ukupna površina pod
bagremom bila je 1986. godine 271.000 ha.
Plan je da se ta površina do 2000. godine
poveća za 10—12V». Navedeni su svi lokaliteti
i površine pod bagremom što je
prikazano tekstualno i tabelarno sa uređajnim,
taksativnim i drugim podacima.


Vrlo velik prostor posvećen je kultivarima
bagrema koje su sami proizveli.
Prema namjeni sve su kultivare podijelili
u 3 grupe. Prva obuhvaća kultivare
(nabraja 10 najvažnijih) namijenjene proizvodnji
kvalitetnih pilanskih trupaca. U
drugoj su kultivari (nabraja 6 najboljih)
za proizvodnju stupova i kolaca, a u trećoj
su kultivari za pčelinju pašu i ukrasna
stabla. Postoji nekoliko kultivara iz
prve i druge grupe pogodnih i za šumarstvo
i za pčelinju pašu.


Jedan manji dio posvećen je sjemenskim
kulturama (potrebno ih je 600 ha)
i sjemenu (godišnje supotrebe 7,5 t) i proizvodnji
sadnica. Glavni i najjeftiniji način
proizvodnje sadnica je iz sjemena, a
obrađena je također proizvodnja vegetativno
i mikropropagacijom.


Regeneracija kultura i pošumljavanjc
baziraju se na 3 glavna faktora: klima,
hidrologija i tlo.


Šumske površine su podijeljene u 4
klimatska tipa, a indikator su vrste drveća
i sastojine. Bagrem dobro ne uspijeva
jedino u klimatskom području bukovih
šuma.


Prema hidrologiji šumske površine
su podijeljene u 6 hidroloških tipova.
Za bagrem su najbolji tipovi sa dobro
prozračnim i dreniranim tlima.


Po njihovoj klasifikaciji postoje 43
tipa tla, od kojih su 22 povoljna za bagrem.


U ovom dijelu još se govori o načinima
sadnje sadnica, njezi mladih kultura,
tehnikama i strojevima za različite namjene.


Jedan dio obrađuje zdravstveno stanje
bagrema, vrste i vrijednosti sortimenata.


Posebno poglavlje posvećeno je njezi
bagrema. Jedna vrsta njege privodi se
u visokim kulturama i panjačama, a druga
kod kultivara.


Jedan dio knjige važan je za iskorišćivanje,
gdje se govori o sječi, vremenu
sječe, načinima, izradi sortimenata, transportu
i mehanizaciji, uz navode određenih
normi.


Upotreba bagremovog drveta bazira
na njegovim svojstvima, a dijeli se u 3
kategorije:


I. Tradicionalni produkti: ogrijevno,
pilansko i rudničko drvo, parketi, željeznički
pragovi, vinogradarski kolci, stupovi
i dril.
Relativno noviji produkti: drvo za
bačve, furnirske i panel ploče, palete i
dr.


III. Novi produkti: elementi za mostove,
različiti elementi u cestogradnji i si.
Računa se da će upotreba bagremovog
drveta u budućnosti biti sve šira i
češća i u vrlo širokom spektru primjene.


Iz izloženog se vidi da u ovoj knjizi
vrijedne podatke mogu naći i naši stručnjaci
da bi što bolje iskoristili bagrem
koji u našoj zemlji raste na cea 50.000
ha. Stoga smatram da je i ova obavijest


o sadržaju knjige korisna.
Doc Dr. Milan GLAVAŠ