DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 174     <-- 174 -->        PDF

Na kraju knjige dat je iscrpan spisak
naše i strane dendrološke literature,
što čitaocu može poslužiti za iscrpnije
izučavanje ove materije. Rječnik botaničkih
termina (kojih ima oko 1000) i spisak
skraćenica imena autora navedenih u
knjizi upotpunjuju njen sadržaj i pružaju
čitaocu odgovarajuće informacije, kao
i registri naučnih imena, srpskohrvatskih/
/hrvatskosrpskih, slovenačkih, makedonskih,
engleskih, francuskih, njemačkih,
italijanskih i ruskih.


Koncepcijom i sadržajem, kvalitetnim
ilustracijama i visokim tehničkih dometom
knjiga predstavlja vrijedno djelo
ove vrste. Ove karakteristike omogućava-


IZ PRAKSE ZA PRAKSU


ju čitaocu da na brz i lak način upozna
obrađene vrste alohtone dendroflore. To
istovremno omogućuje njeno široko korištenje
od strane učenika i nastavnika
stručnih škola, studenata i nastavnika
fakulteta, gdje se izučava ova materija,
kao i stručnjaka za hortikulturu i pejzažnih
arhitekata. Pored ovih, knjiga će
naći korisnike među brojnim ljubiteljima
prirode, naročito onima koji se amaterski
bave vrtlarstvom. To su potvrdila i
ranija djela iz edicije Priroda Jugoslavije
ovog autora za što mu i ovom prilikom
izražavamo čestitke.


Prof, dr Vladimir Beus


UTJECAJ ŠUMSKOGOSPODARSKE OSNOVE PODRUČJA NA
OSNOVE GOSPODARENJA GOSPODARSKIM JEDINICAMA


Potrajnost prihoda u jednodobnim regularnim
šumama je direktno vezana za
normalan razmjer dobnih razreda.


Budući da se stvarni razmjer dobnih
razreda po gospodarskim jedinicama manje
ili više razlikuju od normalnog razmjera,
to je sve teže postići potrajnost
prihoda, pogotovo potrajnost jednakih
godišnjih prihoda na nivou jedinice ili
šumarije bez većih gospodarskih žrtava.


Zbog ovog razloga i veće vjerojatnosti
da će se na većim površinama, na više
gospodarskih jedinica lakše postići normalan
razmjer dobrih razreda, formiraju
se šumskogospodarska područja na kojima
se bez većih gospodarskih žrtava
može lakše postići potrajnost jednakih
godišnjih prihoda. Kako se ova materija
riješava kroz šumskogospodarsku osnovu
područja, njene se odredbe moraju
striktno izvršavati. Osnove gospodarenja
za pojedine gospodarske jedinice koje
odstupaju od odredaba šumskogospodarske
osnove područja, moraju se korigirati.


Budući da u operativi često dolazi do
određenih nesporazuma i ne jasnoća oko
utjecaja šumskogospodarske osnove područja
na osnove gospodarenja iznijet ću
jedan primjer kad se donosi šumskogospodarska
osnova područja i jedan primjer
kad se donosi osnova gospodarenja
za gospodarsku jedinicu.


Za šumskogospodarsko područje izrađena
je šumskogospodarska osnova područja
za razdoblje od 1986—1995. godine.


Primjera radi, za gospodarsku jedinicu
»X «izrađena je osnova gospodarenja
za razdoblje 1983—1992. godine.


U osnovi gospodarenja za gospodarsku
jedinicu »X« određen je etat glavnog
prihoda za I/l — 25000 ms. U šumskogospodarskoj
osnovi područja za istu jedinicu
određen je etat glavnog prihoda za
I/l — 15000 m3. Direktnim kompariranjem
ova dva etata ne može još zaključiti
da li je etat osnove gospodarenja u
suprotnosti s odredbama šumskogospodarske
osnove područja, jer svako dese