DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 19     <-- 19 -->        PDF

.li«


1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 11 12 13 14 15 16


Provenijencije (Provenances)


Preživljavanje (Survival)


im


|M i|tm i|Bi h a nm i| ´i™ ´i™ ´i tsa-H


1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12 13 14 15 16


Provenijencije (Provenances)


SI. 5. Prosječne visine i preživljavanje biljaka u terenskom pokusu na lokalitetu
Gajno i Slavir (1988)
Fig. 5. Average heights and survival at Gajno and Slavir locality (1988)


Iz Tabele 3 i SI. 5. proizlazi da je provenijencija 10 Spačva u jesen 1988.
godine imala najveće prosječne visine i to na lokalitetu Gajno 39,48 cm a na
lokalitetu Slavir 37,12 cm. Najveću prosječnu visinu na lokalitetu Gajno imala
je provenijencija 16 Vrbanja 42,30 cm, ali na lokalitetu Slavir postigla je
visinu od 31,73 cm i bila je 10. po redu.