DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 196     <-- 196 -->        PDF

Ad. 3.


Napomene i prijedloge uz obrazloženje dao je Adam Pavlo v ić, predsjednik.
U raspravi praktično su sudjelovali svi prisutni, u kojoj je između ostalog
naglašeno:


— Između više aktualnih pitanja u šumarstvu i preradi drva najviše se govorilo
o primjeni Zakona o denacionalizaciji..., izgrađivanju racionalnije organizacije
hrvatskog šumarstva, o sintezi opčeg, državnog i posebno stručnog — od os-
i´jvnih oblika u šumarijama preko Uprava šuma do Direkcija šuma u osnovanom
javnom poduzeću »Hrvatske šume«. Posebno su naglašeni razlozi zbog kojih
bi se morali utvrditi zajednički temelji i kriteriji za osnivanje revira u kojima se
susreću spoznaje šumarske znanosti — struke i prakse i praktično izvođenje poslova
i zadataka sadržanih u planovima koji su izrađeni u skladu gospodarskih
osnova i dugoročne šumarske i opće gospodarske politike, što u pravilu znači i
racionalne upotrebe drvne mase u razvoju industrije i zanatstva na toj sirovinskoj
bazi. Sudionici u raspravi kritički su se osvrnuli na štete, koje nastaju u
šumama primjenom mehanizacije za nužno obavljanje poslova od uzgoja i njege
sastojina, zaštite šuma i upotrebe strojeva i druge opreme za iskorišćivanje i
transport šumskih proizvoda. Bilo je govora i o drugim štetama zbog kojih na
određenim proizvodima dolazi u pitanje normalno podizanje i očuvanje šuma
(divljači, glodavci, koze i dr.). Dogovoreno je da se u što kraćem vremenu organiziraju
posebna savjetovanja i traže praktični odgovori za konkretne slučajeve.
U raspravi je postavljeno više pitanja, što možemo i moramo učiniti za razvoj
šumarstva, preradu drva i očuvanje šuma i sa ekološkog, gospodarskog i općeg
stajališta, već u tijeku priprema i za vrijeme održavanja Skupštine s obzirom
da neka predložena rješenja Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina,
mogu negativno utjecati na ostvarivanje utvrđenih ciljeva.


Nakon svestrane rasprave o naprijed navedenim i drugim pitanjima i zadacima
zaključeno je:


— Usvaja se predloženi dnevni red, s tim da Radna grupa uvažavajući mišljenja
i prijedloge na ovoj sjednici, za drugi dio rada 96. Skupštine — Savjetovanje,
pripremi uvodna izlaganja o aktualnoj problematici u šumarstvu.
— 96. Skupština Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
održat će se 20. lipnja 1991. godine u Zagrebu u 10 sati na Šumarskom
fakultetu u velikoj dvorani.
— Izvještaj o radu Saveza i Društava pripremit će se na osnovu Izvještaja
Društava, odgovarajuće dokumentacije i drugih izvora o radu u proteklom razdoblju.
Izvještaj o izdavanju Šumarskog lista pripremit će glavni i odgovorni
urednik.
— Izmjene i dopune Statuta Saveza — pripremit će prijedlog s obrazloženjem
Ivan Maričević.
— Predsjednik Adam Pavlović, potpredsjednik Đuro Kovačić i tajnik Ivan
Maričević upoznat će v. d. direktora direkcije »Hrvatske šume« o održavanju 96.
Skupštine Saveza i neposrednom sudjelovanju u radu predstavnika »Hrvatske
šume«.
— Organizacijsko-tehničke pripreme obavit će zajedno stručna služba Saveza
i Šumarskog fakulteta.
<134