DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 199     <-- 199 -->        PDF

Nakon prestanka funkcije škole zbog dotrajalosti, zdanje je počelo propadati.
Da bi se tako vrijedan objekt sačuvao, postignuta je suglasnost nadležnih
organa u Županji, Bošnjacima, ROŠ »Slavonska šuma« Vinkovci i Regianalnog
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku da se zgrada sanira i osposobi za
smještaj šumarskog muzeja.


Budući šumarski muzej u Bošnjacima — sjeverna strana


Konzervatorski elaborat uređenja objekta stare škole u Bošnjacima izradio
je spomenuti Zavod u lipnju 1989. godine. Predviđeno je da radovi traju pet godina,
u skladu s materijalnim mogućnostima ROŠ »Slavonska šuma« kao glavnog
investitora.


Do sada se sve odvija prema planu. Sanirani su temelji, popravljeno je i nanovo
prekriveno krovište, u većini prostorija su sređeni podovi i stropovi, zamijenjen
je dio stolarije, neki su unutrašnji zidovi već i ožbukani. Vanjska će se
fasada rekonstruirati prema ostacima stare, a i na temelju ranijih fotografskih
snimaka same zgrade.


Objekt se nalazi na parceli veličine 3090 m2. Parcela je već djelomično ograđena
žičanom ogradom, koja će se vremenom zamaskirati živicom. Na vanjskom
će prostoru biti također postavljeni neki muzejski eksponati (strojevi, transportna
sredstva i si.), koji će biti uklopljeni u cjelokupni ambijent hortikulturnog rješenja
koja će se izvesti uz konsultacije sa prof. Raušem .


Izložbeni prostor unutar zgrade iznosit će oko 413 m2: u prizemlju 182 m2 (tri
veće prostorije), te na katu 231 m2 (tri veće i pet manjih prostorija). Dio prizemlja
će biti izdvojen za kancelariju s bibliotekom, čajnu kuhinju i sanitarni čvor,
od kojega će dio biti i na katu.


Jedini uzor za unutrašnje uređenje, postavljanje i aranžiranje izložaka muzeja
(za sada) je »Forstmuseum« u Grossreiflingu u Štajerskoj (Austrija), a koji


43/