DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ERRATA CORRIGE!


U broju 1—2/1991. Šumarskog lista na 86. stranici u šestom odlomku
rečenica »danas nam je poznato da kasni hrast lužnjak lista kontinuirano u
vremenskom razdoblju od 60 dana« treba glasiti:


kasni hrast lužnjak počinje listati tek krajem mjeseca travnja s varijabilnošću
početka listanja (u vremenskom razmaku od) 27 dana.


Ovaj ispravak je potreban i stoga, što u Šumarskoj enciklopediji, i u


I. i u II. izdanju, stoji da Quercus robur var. tardissima Matt, »lista krajemmaja«.