DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Tablica 1.


Oznaka
stabala
Starost
stabla
Prsni
promjer
Totalna
visina stabla
Visina do 1.
žive grane
m cm m m
1 > 27 17,50 9,80
2 29 24 16,50 9,40
3 26 21 16,00 9,70
10 28 24 17,30 9,70
11 25 22 16,70 9,50
12 33 30 17,80 9,80


zona tenzijskog drva, segmenti duž centralne neutralne linije, tj. okomito na
smjer gornje i donje strane grane. Iz dobivenih segmenata koluta vađene su
probe od srčike prema kori, dimenzija 5 mm X 10 mm X širina goda, u svakom
2., 5., 10. i 20. godu. Probe su isjeckane u iverje veličine šibice, stavljene
u označene epruvete i macerirane Franklinovi m reagensom (lit. 10) u
termostatu pri temperaturi od 65+2 °C kroz 24 sata. Iz svake su probe izrađena
po 3 preparata maceriranog materijala, uklopljenih u glicerin-želatinu
obojenu salraninom, pripremljenu po Keiser u (lit. 3).


Mjerenje dužine vlakanaca obavljeno je na monokularnom mikroskopu
tvrtke Reichert povećanjem 10 X. Mikroskop je postavljen horizontalno na
povišeno postolje iza kojeg je smještena mikrosvjetiljka velike svjetlosne jakosti.
Optičkom prizmom slika objekta projicirana je na stol. Pomoću objekt-
mikrometra izrađeno je kartonsko mjerilo točnosti 0,01 mm, kojim se
djerene dužine vlakanaca. Iz svake je probe izmjereno po 30 vlakanaca. Ukupno
je izmjereno 3540 vlakanaca.


Dobiveni podaci statistički su obrađeni uobičajenim metodama varijacijske
statistike (lit. 12).


5. REZULTATI RADA
Rezultati mjerenja dužine vlakanaca ispitane brezovine prikazani su u
tabelama 2 i 3 i dijagramima na slici 1.


Dužina vlakanaca brezovine s oba lokaliteta u deblima varira od 0,47 mm
do 1,77 mm, sa srednjom vrijednošću od 1,02 mm, a u gramima od 0,38 mm do
1,51 mm, sa srednjom vrijednošću od 0,88 mm. Vlakanca u deblima su signifikantno
duža od vlakanaca u granama u prosjeku za 15%.


Iz tabela i dijagrama vidljivo je da dužina vlakanaca kod svih individua
raste u godovima debala i grana od srčike prema kori. Prosječna dužina
vlakanaca u deblima individna oba lokaliteta u drugom godu od srčike iznosi
0,79 mm, a u 10. godu 1,16 mm, što u prosjeku čini porast od cea 47%.
Prosječna dužina vlakanaca u granama individua s oba lokaliteta u drugom
godu od srčike iznosi 0,73 mm, a u 10. godu 1,01 mm, što u prosjeku čini
porast od cea 38%. Iz toga se može zaključiti da je utjecaj starosti goda na
promjene dužine vlakanaca u deblovini nešto veći od istog u granama.