DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 639.1:331.876.3 (497.13) Šum. list CXV (1991) 285


OBVEZATNI I DOBROVOLJNI RAD LOVACA U LOVAČKIM
DRUŠTVIMA HRVATSKE


Dominik RAGUŽ*


SAŽETAK: Autor pionirski, u obliku prethodnog saopćenja,
na osnovi ankete, procjenjuje obvez.atno-dobrovoljni rad lovaca u
lovačkim društvima — po lovno gospodarskim područjima Hrvatske
u godini 1986. Na temelju te procjene vrši usporedbe, analizira
te radove po njihovom godišnjem vremenskom udjelu (u %)
i apsolutno po jednom lovcu. Na koncu ocjenjuje i novčani ekvivalent
tog rada te njegov odnos prema vrijednosti lovine koja segodišnje ustupa samim lovcima.


Utvrđuje da se lovci svojim obvezatno-dobrovoljnim radom
još uvijek u potpunosti ne odužuju za vrijednost ustupljene im lovine.
Ako ubrojimo i vrijeme dolaska na teren i povratka kući s
obvezatno-dobrovoljnog rada, lovci gotovo nadoknađuju vrijednostustupljene im lovine putem svojih materijalnih rashoda — koji su
predmet daljnjih autorovih istraživanja.


Ključne riječi: Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca, vrijednost
lovine.


UVOD


U okviru obrade tema iz »Ekonomike lovstva Hrvatske« u Zavodu za istraživanja
u šumarstvu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su
i ugovorene sa Lovačkim savezom Hrvatske — jedno poglavlje odnosi se na
problem istaknut u naslovu ovog rada. Zbog zanimljivosti objavljujemo ga
zasad u obliku prethodnog saopćenja.


Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca, koliko nam je poznato, dosad nije
obrađen ni u jednom radu, studiji, monografiji — na temelju tolikih »uzoraka
«, s toliko detalja (diferenciranih vrsta djelatnosti (radova) lovaca), a pogotovo
se nije pokušalo vrednovati ga u novcu — kako ćemo to pokušati učiniti
u ovom našem radu. Npr. u vrlo zanimljivoj novijoj francuskoj knjizi
»Ekonomika lova« (navedena pod toč. 6 u literaturi na kraju ovog rada)
Pinet et a 1. procijenio je samo dobrovoljne aktivnosti lovaca prilikom
društvenih sjednica, uređivanja lovišta, brojenja divljači i različitih aktivnosti,
i to jedino kvantitativno u danima godišnje. Prema tome, ovaj naš rad
predstavlja — pionirski pokus; stoga ga treba prihvatiti s određenom rezervom,
ali benevolentno.


* Dr. Dominik Raguž, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25