DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Taj problem je, uza sve navedeno, ipak od izuzetne važnosti. Naime, njegovom
obradom može se sagledati:


— kolika je približna vrijednost tog rada godišnje, i to apsolutno i relativno
(prema prihodima lovstva, prema vrijednosti lovine koju koriste sami
lovci, prema raznim financijskim elementima državne statistike, i dr.);
— kolika je približna vrijednost tog rada godišnje po lovcu, i to ukupno
po apsolutnom iznosu te relativno po postotnoj strukturi (osobito za: odstrel
zaštićene divljači, ostale lovnogospodarske radove, inveticije, lovačke pse, lovačko
streljaštvo; kancelarijske radove i si.);
— koliki je stupanj lovačke svijesti, discipline i faktične organizacijske
efikasnosti pojedinih lovačkih društava, odnosno njihovih regija, u Hrvatskoj.
Da bi se barem »odškrinula vrata« prema rješavanju tog problema, u
okviru rada na monografiji (2) sastavljene su bile »Upute I i II« te »Dopune
podataka Srednjeročnog plana 1986—1990« a u njihovu sastavu i niz obrazaca
koje je Lovački savez Hrvatske razaslao svima lovačkim društvima Hrvatske.
U svezi s problemom koji obrađuje ovaj rad, razaslat je priloženi obrazac
DS-15. Njegovo ispunjavanje u više navrata je požureno i pritom su dane
dopunske upute. Posebno je naglašeno: da se pod svima točkama 1—18.
obrasca DS-15 obuhvate sati efektivnoga rada, bez obzira da li je obvezatan
(dogovoren na zboru lovačkog društva i propisan njegovim Statutom) ili je
dobrovoljan; da se pod toč. »1. Odstrel zaštićene divljači« obuhvate sati efektivnog
lova; da se pri svemu tome ne obuhvate sati trajanja putovanja
lovaca do radnog mjesta i natrag. Ovdje ističemo da lovci uglavnom dobrovoljno
obavljaju djelatnost samo pod toč. 1. a ostale djelatnosti navedene
u obrascu DS-15 ne predstavljaju pravi lovni užitak za sve lovce, pa se po
inicijativama Lovačkog saveza Hrvatske i lovačkih društava prihvaćaju kao
obveza lovaca.


Pri svemu tome treba imati u vidu da se u lovstvu Hrvatske ipak radi
pretežno o neprofesionalnim, znatnim dijelom sportskim, društvima lovaca.
Iskustvo i iz drugih zemalja (6) nas uči da se u toj oblasti ne ostvaruju
ni izdaleka odgovori na ankete koji bi po broju odaziva i sigurnosti podataka
odgovarali onima iz npr. državnih organa i ustanova ili privrednih poduzeća.
Svaka oblast ima svoju mjeru racionalnog zadovoljavanja principa
točnosti: jedno je npr., farmacija a drugo astronomija; veća se točnost racionalno
traži npr. u statistici industrije, manja u statistici poljoprivrede, jbš
manja u statistici šumarstva, još manja u statistici lovstva (3). Razumljivo


— usporedno s općim progresom i sve većim udjelom gospodarenja u lovstvu
— treba sve točnije evidentirati relevantne događaje i stanja u lovstvu,
što pak traži podizanje opće organiziranosti i funkcionalnosti i u toj oblasti
u kojoj sudjeluje razmjerno veliki broj aktivnih lovaca (1985. u Hrvatskoj oko
70 000 (5)), podižući kvalitetu svojeg života i ujedno pružajući društvu razmjerno
velike koristi (1).
S obzirom da »Srednjoročni plan Lovačkog saveza Hrvatske za uzgoj,
zaštitu i lov divljači« (4) temeljne podatke uzima prema godini 1986. — zbog
goleme inflacije koja i u godini 1990. nije bila mala — i mi ćemo novčane
podatke temeljiti na razini prosjeka godine 1986. Nazive regija i njihov redoslijed
u tablicama također ćemo uzeti prema tom srednjoročnom planu.