DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Cilj istraživanja je bio:


— istražiti i utvrditi floristički sastav, te na osnovu karakterističnih i
diferencijalnih vrsta florističkog sastava utvrditi postojeće asocijacije i subasocijacije
bukovo-jelovih šuma i njihov sistematski položaj,
— izmjeriti i utvrditi mikroklimatske značajke bukovo-jelovih zajednica,
— utvrditi zdravstveno stanje jele,
— utvrditi brojnost, pokrovnost i prostorni raspored biljnih vrsta u
sloju prizemnog rašća,
— utvrditi brojnost jelovog pomlatka,
— utvrditi florističke parametre važne za gospodarenje bukovo-jelovim
šumama,
— utvrditi gospodarske osobitosti bukovo-jelovih šuma.
Na osnovu izmjerenih ekoloških i florističkih parametara, moguće je
izabrati najpovoljniji način gospodarenja jelovim šumama.


Najpovoljniji način gospodarenja je različit za različite šumske sastojine,
ovisno o tome da li je glavni šumski proizvod drvo, ili opća ekološka
vrijednost šume. Bukovo-jelovim šumama treba gospodariti tako, da se u
potpunosti očuva njihova opća vrijednost, kao što je očuvanje čistoće zraka
i vodotoka, zaštita od erozije tla i vegetacije, zatim pejzažne i mnoge druge
vrijednosti.


Takvim gospodarenjem bi proizvodnja drvne mase kao drugorazredni
zadatak u šumarstvu iziskivala veće troškove, ali bi zato, troškovi za održavanje
kvalitete uvjeta života i zdravstvenog stanja svih živih bića bili;
znatno niži.


PRIRODNE ZNAČAJKE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


Šume jele i bukve u sjevernoj Hrvatskoj nalaze se na prostoru između
15°47´30" i 17°39´15" istočne geografske dužine po Greenwich-u, te između
46°15´40" i 45°30´15" sjeverne širine. Areal nije cjelovit unutar navedene geografske
dužine i širine, već se sastoji iz šest odvojenih površina različitih
veličina. Zauzima gorje Macelja, Strahinjčice, Ivančice, Ravne gore, Medvednice
i Papuka.


Glavne značajke globalnog izgleda navedenog gorja je zaobljenost reljefnih
oblika, bez izraženih kraških pojava, koje su karakteristične za susjedno,
alpsko gorje Slovenije. Kraške pojave manjih razmjera prisutne su
na južnoj strani Ravne gore u obliku strmih ispona, zatim vrtača na Medvednici
(Ponikve), i vrlo rijetko špilje i kratki podzemni tokovi. Vidljivih stijena
i kamenjarskih formacija neobraslih vegetacijom, u prirodnom obliku
gotovo i nema.


Nadmorske visine gorja kreću se od oko 180 m u podnožju, do 1061 m
na vrhu Ivančice.
Vodni tokovi manjih i većih kapaciteta su vrlo brojni, a relativno velika
vodna masa daje obilježje dobre vodoopskrbljenosti tog dijela Hrvatske.