DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— karta areala jelovo-bukovih šuma na Macelju, Medvednici i Ivančici
(Đ. Rauš, 1968, 1969),

karta areala jele na Medvednici (M. Strineka , 1929),

tla Slavonije i Baranje, Vegetacijska karta šuma Slavonije i Baranje,

kartiranje šumskih zajednica i tipova šuma u mjerilu 1:25.000,

gospodarske osnove.
Na osnovu raspoloživog materijala izrađena je karta pretpostavljenog
areala u mjerilu 1:25.000. Vlastitim terenskim kartiranjem potvrđena je ispravnost
kartiranja drugih autora, jedino na onim područjima koja su kartirana
u grubljem mjerilu (1:100.000) bilo je neophodno deatljno kartiranje
u mjerilu 1:25.000. Granica areala bukovo-jelovih šuma prema drugim zajednicama
utvrđena je na osnovu prisutnosti jele odnosno jelovog pomlatka
i izgleda sastojina, te florističkog sastava vegetacije, koji je analiziran prema
metodama škole Zurich-Montpellier (B r a u n- B 1 a n qu e t, 1936).


3.112 Zdravstveno stanje jele na istraživanom području
Zdravstveno stanje jele u zajednicama jele i bukve u sjevernoj Hrvatskoj
utvrđeno je na ova dva načina:


1.
Utvrđivanje intenziteta sušenja na osnovu podataka u Gospodarskim
osnovama o drvnoj masi jelovih stabala posječenih sanitarnom sjekom
u razdoblju od 1980. do uključivo 1985. godine, i
2.
Procjena osipanja iglica prema metodi internacionalne ankete o umiranju
šuma.
3.113 Mikroklimatska istraživanja
Istraživanje mikroklimatskih značajki šuma jele provedeno je od 22. 07.
do 10. 8. 1986. god. sa tri pokretne mikroklimatske stanice, koje su se sastojale
od mjernih instrumenata i meteorološkog stupa, a bile su postavljene
u središta 9 ploha vel. 60 x 60 m.


Mikroklimatske stanice su na svakom od navedenog gorja bile postavljene
tako da je po jedna bila smještena na sjevernoj, jedna na južnoj ekspoziciji
terena, te jedna na grebenu.


Za mjerenje su korišteni standardni mjerni instrumenti i međunarodne
norme mjerenja, a motritelji instrumenata su bili, osim autora ove dizertacije,
diplomirani inžinjeri šumarstva J. B i 1 a n d ž i j a, V. L i n d i ć te
šum. tehn. I. Petri ć i Z. Huljina , zaposleni u Šumarskom institutu,
Jastrebarsko.


Izmjerena je temperatura i relativna vlažnost zraka na visinama od 5,
50, 100 i 200 cm, zatim potencijalno isparavanje vode na visinama od 5, 100
i 200 cm, te brzine vjetra na 200 cm iznad površine tla. Izmjerene su i temperature
tla da dubinama od 2, 10 i 30 cm ispod površine tla.


Za sve elemente mjerenja, vrijednosti su očitane terminski svakog punog
sata, s početkom u 7 sati ujutro, i posljednjim u 19 sati.
Terminske temperature i vlažnost zraka su izmjerene aspiracionim (A ssmanovim
) psihometrom, isparavanje vode Picheovim ispariteljem, tem