DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 71     <-- 71 -->        PDF

perature tla koljenastim geotermometrima, a brzina vjetra ručnim anemometrom.
Ekstremne temperature zraka su izmjerene minimalnim i maksimalnim
termometrima.


Osim standardnih, korištena je i jedna vlastita metoda prema ideji i
preporuci prof. dr. Đ. R a u š a za izmjeru temperature zraka na visini od
10 m iznad površine tla. Termometar je pomoću užeta i koloture podizan
i spuštan svakog punog sata radi očitovanja temperature.


U dane mjerenja mikroklimatskih elemenata opće klimatske prilike, prema
izvještajima Ilidrometeorološkog zavoda Hrvatske i prema zapažanjima
motritelja, prevladavala je prostrana i stabilna anticiklona nad jugoistočnom
Europom.


3.114 Floristički sastav vegetacije zajednica jele
Prilikom terenskih istraživanja florističkog sastava izrađene su fitocenološke
snimke, kojima su utvrđene analitičke oznake vegetacije na osnovu
procjene brojnosti i pokrovnosti (abundacije), te združenosti (socijabiliteta)
biljnih vrsta na fitocenološkim plohama, prema kombiniranoj metodi J.
Braun-Blanquet-a (1936), osnivača i voditelja škole za proučavanje
vegetacije Ziirich-Montpellier. Istraživanja su provedena u tri različita intenziteta,
koji se razlikuju prema veličini i broju uzoraka, te prema načinu
obrade podataka.


3.1141 Fitocenološkc snimke na plohama veličine 60x60 m


Fitocenološke snimke su izrađene na 45 polja veličine 20 X 20 m unutar
ploha vel. 60 x 60 m u vremenu od 17. 05. do 03. 07. 1988. godine.


3.1142 Fitocenološke snimke na plohama veličine 20 X 20 m


U skladu sa potrebnim intenzitetom istraživanja florističkih parametara
važnih za gospodarenje bukovo-jelovim šumama, tokom 1988. godine je osnovana
121 a 1990. god. osnovano je još 7 ploha, ukupno 128 ploha veličine
20 X 20 m, odnosno, osnovana je jedna ploha na svakih oko 100 ha površine
bukovo-jelovih šuma.


Sve plohe su osnovane na mjestima gdje je u vrijeme osnivanja ploha
ukupna pokrovnost vegetacije bila potpuna (100°/o), gdje je zdravstveno stanje
jele dobro (nije bilo osušenih stabala ni pojave osipanja iglica), i gdje
nisu bili izraženi biotski utjecaji (sječa stabala u novije vrijeme, izgradnja
šumskih komunikacija, pašarenje i dr.). U vrijeme između osnivanja ploha
i snimanja pojedinih aspekata vegetacije, na nekim plohama provedene su
prorede sastojina, što je navedeno u fitocenološkim tabelama.


Sa osnivanjem ploha započeto je 23. 07. 1988. godine, kada je započelo
i snimanje ljetnog aspekta, a trajalo je do 25. 07. 1990. godine.


Na svim plohama procijenjena je pokrovnost krošanja stabala, zatim
grmlja i prizemnog rašća, što je izraženo u postocima, a nagibi terena su
izmjereni džepnim padomjerom, i izraženo je u stupnjevima. Izloženost stranama
svijeta svake pojedine plohe (lokalna ekspozicija) utvrđena je džepnom
busolom, a globalna reljefna gravitacija (opća ekspozicija) je očitana
iz topografske karte, mjerila 1:25.000. Tipovi zemljišta su utvrđeni na os


30S