DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 75     <-- 75 -->        PDF

nih vrijednosti na različitim ekspozicijama. U asocijaciji Blechno-Abietetum
temperature tla na sjevernoj ekspoziciji su za oko 2 °C niže nego na
grebenu, a na južnim ekspozicijama nije moguća usporedba, jer se tamo
ova asocijacija ne nalazi.


Zračna vlaga je različita na gorskim masivima i prema količini i prema
dinamici terminskih promjena. Na Macelju je u opadanju od 7 do 14 sati,
a zatim u porastu do 18 sati, na Medvednici je uglavnom podjednaka od 7
do 19 sati, a na Papuku je također podjednakih vrijednosti tokom dana.
Terminske vrijednosti su više promjenljive na grebenima, i to u rasponu
od 72 do 90%, a manje su promjenljive na sjevernim i južnim ekspozicijama,
od 70 do 85%;. Na Macelju i Medvednici najviše zračne vlage se nalazi
u prizemnom sloju zraka a najmanje u najvišem, dok na Papuku ova pravilnost
nije utvrđena. U asocijaciji Blechno-Abietetum najveća vlažnost zraka
u prizemnom sloju je redovita, karakteristična mikroklimatska oznaka,
a u Abieti-Fagetum je prisutna, ali nije redovita ni karakteristična.


Količina isparene vode, za razliku od ostalih mikroklimatskih elemenata
u jelovim šumama nema pravilnosti ni signifikantnih razlika prema gorju,
ekspozicijama ni šumskim asocijacijama. Nije utvrđena ni različitost intenziteta
isparavanja prema visinskim gradientima mjerenja ni prema temperaturama
zraka i tla. Utvrđeno je negativno isparavanje (radi kondenzacije
vodene pare) na južnim stranama Macelja i Papuka, te na sjevernoj strani
Medvednice.


Vjetra gotovo i nije bilo u vrijeme motrenja mikroklimatskih elemenata,
a srednja jačina je bila 0,8 m sec.
Naoblake nije bilo, ili samo kratkotrajno i povremeno, češće u obliku
izdignute magle, sa najvišom vrijednosti od 50% u odnosu na vedri dio neba.


Floristički parametri važni za gospodarenje jelovim šumama jesu karakteristične
vrste asocijacije i diferencijalne vrste subasocijacija, te prostorni
raspored biljnih vrsta i brojnost jelovog pomlatka. Utvrđeno je, da
je prostorni raspored vrsta florističkog sastava šumskih fitocenoza neujednačen,
što je posljedica neujednačene strukture sastojina a da je brojnost
jelovog pomlatka imala tendenciju povećanja u 1989-oj godini u usporedbi
sa 1988. god. Floristički parametri ukazuju na osobitosti i različitosti uvjeta
životne sredine jedne, prema drugim šumskim fitocenozama, što proizlazi
iz prirodnih činioca, prvenstveno općeklimatskih, mikroklimatskih, edafskih
i hidroloških. Uz prirodne činioce, na floristički sastav vegetacije svakako
ima jaki utjecaj i način gospodarenja jelovim šumama, i stoga je neophodno
primijeniti takav način gospodarenja, kojim će se uz proizvodnju drvne
mase u potpunosti sačuvati i karakterističan floristički sastav, jer je to prvi
uvjet očuvanja prirodnih općekorisnih funkcija šume.


Gospodarenje jelovo-bukovim šumama treba provoditi prema načelima
preborno-grupimicnog načina gospodarenja, s obzirom na ekološke zahtjeve
jele, kao glavne edifikatorske vrste. Uvažavajući ekološke i florističke značajnosti
i međusobne različitosti pojedinih asocijacija i subasocijacija jelovo-
bukovih šuma, specijalisti za uzgajanje šuma trebaju donijeti odluku o
prostornom rasporedu grupa, njihovih brojnosti i veličini, zatim o njezi mladika,
intenzitetu prorjeđivanja, sjećivoj zrelosti i obnovi sastojina, kao i o
svim onim gospodarskim zahvatima, koji će osigurati potrajnost gospoda