DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 8     <-- 8 -->        PDF

prirodnog rasprostranjenja hrasta lužnjaka u Hrvatskoj prostire se uz rijeku
Savu (oko 45° sjev. geog. širine) u dužini od oko 400 km. Ukupna površina
šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj iznosi 168.179 ha sa drvnom zalihom od
oko 40,000.000 m3 (K o v a č i ć 1990).


Prvi pokusi provenijencije hrasta lužnjaka započeti su u Evropi vrlo
rano. U Njemačkoj 1879 (Kienitz), Danskoj 1909 (Hauch), Švicarskoj
1921 (Burger) i Austriji 1923 (Cieslar). Nakon toga, ponovo se pristupilo
osnivanju takvih pokusa u Danskoj (Opperma n 1932) i Njemačkoj
(Krahl-Urba n 1953, 1957), a u posljednje vrijeme u Francuskoj
(Nepveu 1983) i Rusiji (Isakov i Kobzeva 1989).


Iz iznesenog je vidljivo, da unatoč pridolasku i važnosti hrasta lužnjaka
za naše šumarstvo, u nas takovih pokusa nije bilo. Rad na istraživanju provenijencije
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj započet je 1985. i 1986. godine u
okviru programa znanstvenoistraživačkog rada za razdoblje 1986 do 1990. godine,
koji se financira sredstvima Samoupravne interesne zajednice znanosti
Hrvatske i Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb.


Cilj je ovih istraživanja proučavanje varijabilnosti i produktivne sposobnosti
provenijencija hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Za šumarsku je praksu
neobično važno poznavati koje su provenijencije hrasta lužnjaka produktivnije
i odgovaraju za pojedina područja uzgoja kod umjetne obnove sastojina
(G r a č a n 1986).


MATERIJAL I METODE


U jesen 1985. godine započeto je sabiranje uzoraka žira hrasta lužjaka
u dijelu prirodnog rasprostranjenja. Uzorci su sabirani u proječnoj težini od
150—200 kg iz 12 različitih priznatih sjemenskih sastojina ili izuzetno iz
privremenih sjemenskih sastojina, ovisno o urodu žira. U pokusu se nalazi
11 provenijencija iz Hrvatske i 1 provenijencija iz Srbije. U ova su istraživanja
uključene i biljke hrasta lužnjaka od 4 komercijalne provenijencije
(kontrola) uzgojene u rasadnicima u Zdenačkom gaju, Cerniku, Volinji i Jastrebarskom.
Osnovni podaci o provenijencijama dani su u Tabeli 1 (Gradečk
i i Poštenja k 1987). Područje rasprostranjenja hrasta lužnjaka
prikazano je na Slici 1. Na Slici 2, prikazali smo i lokaciju 16 provenijencija
lužnjaka i lokaciju 2 terenska pokusa.


Sjetva uzoraka žira od 12 provenijencija hrasta lužnjaka izvršena je u
rasadniku Šumarskog instituta u Jastrebarskom u proljeće 1986. godine. Pokus
je osnovan u 4 ponavljanja (4 gredice) u blok sistemu. Po provenijenciji
je posijano od 100—120 kg žira tj. 20—25 kg po ponavljanju. Biljke su u rasadniku
uzgajane dvije godine, tj. do jeseni 1987. odnosno proljeća 1988.
godine.


Prve su izmjere visina biljaka od 12 provenijencija izmjerene u rasadniku
u jesen 1986 odnosno 1987. godine.


Terenski je pokus osnovan na dva lokaliteta »SLAVIR« (ROŠ »Slavonska
šuma«, OQUR za uzgoj i zaštitu šuma »HRAST« Vinkovci, Šumarija Otok) i
»GAJNO« (Š. g. Karlovac, OOUR za uzgoj i zaštitu šuma Jastrebarsko, Šumarija
Jastrebarsko) u jesen 1987 odnosno proljeće 1988 godine. Pokus je
osnovan u potpuno randomiziranom bloku sistema u 4 ponavljanja na površini
od ukupno 3 ha (Slika 3). U pokus je ukupno posađeno 12.800 biljaka


246