DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tabela 1: Osnovni podaci o provenijencijama hrasta lužnjaka (GRADEČKI i POŠTENJAK 1987)


Table 1: The general data about oak provenances


KLJUČEVI


PROVENIJENCIJA (SJEM.
SASTOJINA, ODJEL, ODSJEK)
SJEVERNA
GEOG.
ŠIRINA
ISTOČNA
GEOG.
DUŽINA
NADOR.
VISINA
(m)
TLO ŠUMSK
GOSPODARSTV
Fores
Provenances Altitude Longitude Elevation Soil Enterpris
TOVUNSKA ŠUMA
KAVAC (DOMAČAJ LUG 14)
OVAC* (RECIČKI LUG 48)
45" 20´ 13" 50´ 90 Aluvijalni nanos Buzet
SKAMO45° 29´ 15" 42´ 112 Močvarno glejno Karlova
ORL45" 33´ 15" 44´ 112 Pseudoglej Karlova
L GORICA* (TUR. LUG, 8a, 9b)
NOVSKA (TRSTIKA 20b)
LIPOVLJANI (»J. KOZARAC« 43a)
OKUČANI (LJESKOVACA, 8b, 12b)
ĐURĐENOVAC (ĐUR. NIZ. ŠUME)
GUŠEVAC (TRSTENIK)
SPACVA (SJ. RADIŠEVO)
45° 40´
45° 02´
45" 26´
45" 11´
45" 34´
45" 13´
44" 56´
16" 10´
16" 55´
16« 49´
17" 10´
18" 08´
18° 29´
18« 50´
98
143
143
95
97
96
85
Aluvijalni nanos
Močvarno glejno
Močvarno glejno
Močvarno glejno
Močvarno glejno
Močvarno glejno
Močvarno glejno
Zagreb
Nova
Nova
Nova
Vinkovc
Vinkovc
Vinkovc
GUNJA (DESIĆEVO)
MOROVIĆ (SR. MITROVICA)
DUBICA (POS. ŠUME)
44" 57´
45" 02´
45" 17´
18" 49´
19" 11´
16° 44´
86
82—85
98
Močvarno glejno
Metamorfozirani les
Močvarno glejno
Vinkovc
Srem.
Sisak
(34a)
ZDEN. GAJ (PRESPINJAČA 2a)
VRBANJA (VRBANJSKE ŠUME
102a-l, 113-f, 114a-g)
45« 37´
45° 11´
45" or
17° 04´
17" 21´
18" 59´
160
95
85
MočvarnoMočvarnoMočvarno
glejno
glejno
glejno
Bjelova
Nova Gradišk
Vinkovc
robur var. tardissima