DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 5     <-- 5 -->        PDF

SADRŽAJ — CONTENTS


UVODNI ČLANCI — LEADINGS ARTICLES


Prpić , B.: Hrvatske šume i srpska agresija na Hrvatsku (443)


Brežnjak , M.: Štete u drvnoj industriji Hrvatske uslijed srpske agresije na
Republiku Hrvatsku (445)


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*575.4 (Salix alba L.)
K a j b a, D,: Procjena genetskog heterogeniteta — nasljednosti i genetske dobiti
za neka gospodarska važna svojstva u klonskim testovima stablastih vrba —
Estimate of Genetic Heterogeneity and Genetic Gain for some Economically
Important Traits in Clonal Tests of Arborescent Willows (449)


UDK 630*582.4 (497.13) (Cornus hungarica Karp.)


Franjić , J.: Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj —
Spreading of the Species Cornus hungarica Karpati in Croatia (461)


UDK 630*425.1
Pezdirc, N, Komlenović, N.: Određivanje sumpora u biljnom materijalu
i tlu infracrvenom spektrometrijom — Determination of Sulphur in Plant,
Material and Soil by Means of Infared Spectrometry (467)


UDK 595.7 (497.12)


D u r b e š i ć, P. i V u j č i ć - K a r 1 o, S.: Zoogeografska analiza kornjaša Coleoptera
Krške kotline — Zoogeografic analysis of Coleoptera Krške kotline (473)


UDK 630*595.7 (497.13) (Argyresthla thuiella P.)


O p a l i č k i, K.: Tujin miner (Argyresthia thuiell Packard Argyresthiidae — Lep)
nova vrsta u Hrvatskoj — The miner off Thuia (Argyresthia thuiella Packard


— Argyresthiidae Lep) New species in Croatia (483)
PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 630*228.7:174.7 (497.13)


J uresa , B.: Četinjače na području istočne Slavonije — Conifers in the Region
of Eastern Slavonia (489)


PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS


UDK 630*95
Kajafadžić, Z., Kušan, V.: Visoka tehnologija u inventuri šuma — High-
Tech in Forest Inventory (509)


UDK 630*431 (497.13—Jadransko područje)
Dimi t rov, T. i Jurčec, V.: Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu
u 1989. i 1990. godini — Forest Fires and Weather Conditions on the Adriatic
in 1989 and 1990. (521)


441