DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 8     <-- 8 -->        PDF

spomenik prirode i kulture. Ta vrijedna zbirka ukrasnog drveća, grmlja i
drugog bilja te spomenik renesansne vrtne arhitekture južne Hrvatske jenamjerno spaljena. To isto se desilo s mnogim drugim šumama uz. Hrvatsku
obalu Jadrana gdje se pojavio agresor.


Sustavno se uništavaju šume okupirane Baranje, a najviše je ugroženKopački rit, park prirode u delti Drave unutar kojega se nalazi specijalni
zoološki rezervat koji je najveća prirodna oaza riba, ptica i divljači
ovoga dijela Europe. Republika Hrvatska ne može danas jamčiti očuvanje
ovoga jedinstvenog ekosustava okupiranog po federalnoj vojsci i pljačkaškim
četničkim hordama. Okupirane su i ratom uništavane u Europi jedinstvene
ritske šume vrba i topola u području Vukovara te uzvodno od Kopačkog
rita u Baranji.


Ugrožene su i nizinske šume Parka prirode L o nj s ko polje zatim
Kupčine te šume nacionalnih parkova Krka i Paklenica, u kojima
su ratne operacije što vodi do uništenja šuma bilo nestručnom sječom, izazivanjem
požara i ozljeđivanje krošanja i debata eksplozivom.


Uništenje rafinerije nafte u Sisku izazvalo je požare uz pojave štetnih
plinova koji su opasni za šume. Izlijevanjem velikih količina nafte u
rijeku Savu čije poplavne vode ulaze u nizinske šume, trovat će šumske
ekosustave.


Uz veliki broj ljudi u ovome ratu ubijeno je i puno životinja. Korištenjem
suvremene ratne tehnike kao što su višecijevni raketni bacači, napalmbombe i kazetne bombe, stradava kako biljni tako i životinjski svijet šume
što jako ugrožava napadnute šumske ekosustave. Žalosni su primjeri polaganog
ugibanja ranjenih životinja u šumi.


Iz svega što smo rekli proizlazi da su šume u Hrvatskoj ozbiljno ugrožene,
kako propadanjem od kiselih kiša tako i neviđenim ekocidom uvjetovanim
ratnim razaranjima koja danas pogađaju jednu trećinu njene površine,
dok se nepovoljne posljedice predviđaju u većem dijelu južne Europe.


Prof. dr. Branimir Prpić