DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ŠTETE U DRVNOJ INDUSTRIJI HRVATSKE
USLIJED SRPSKE AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU


Republika Hrvatska se nalazi u neobjavljenom agresivnom ratu nametnutom
od strane Republike Srbije, koja daje jasno na znanje da želi oku-,
pirati i stalno zadržati veliki dio teritorija Hrvatske. U službi te ničim neizazvane
agresije, stavila se u službu potpuno i bivša »Jugoslavenska narodna
armija« te dio srpskih pobunjenika na tlu Hrvatske, radi gubitaka apsurdnih
privilegija koje su uživali u bivšem komunističkom režimu, te stogasada ne priznaju suverenitet Republike Hrvatske. Dakle, namjera je srpskeagresije okupacija hrvatskih teritorija s ciljem stvaranja »Velike Srbije«.
Hrvatska je prema tome prisiljena voditi rat, kako bi očuvala svoje (i prema
ranijem Ustavu SFRJ!) priznate teritorije i granice te očuvala svoj dr-*
žavni suverenitet.


Radi se o posve obrambenom ratu u kom su se na Hrvatsku sručile
ogromne i suvremeno naoružane vojne jedinice Srbije na kopnu, zraku i
moru. U tom, obzirom na naoružanje, neravnopravnom ratu, Hrvatska se
vojska služi uglavnom lakim naoružanjem koje je u pravilu preotela u bitkama
s neprijateljem. Treba posebno naglasiti da se taj neravnopravni i
obrambeni rat vodi isključivo na teritoriju Hrvatske.


U tom ratu agresor, zahvaljujući svojoj velikoj premoći u naoružanju,
nanosi Hrvatskoj velike gubitke u ljudstvu, razara i pali cijela sela i gradove,
kulturne i sakralne spomenike najveće vrijednosti, bolnice i dječjevrtiće, stambene kuće, vitalne industrijske i druge objekte. Stanovništvo cijelih
sela i pokrajina zvjerski se masakrira, Hrvali se nasilno deportiraju
sa svojih tisućgodišnjih ognjišta s ciljem stvaranja etničkih čistih srpskihpodručja.


U ovoj velikoj tragediji Hrvatska, osim humanitarne, od nikoga ne dobiva
pomoć radi vlastite vojne obrane. Svijet i Europa presporo uviđajutko je u tom užasnom krvoproliću, na tlu Hrvatske žrtva, a tko agresor!


U sveopćem uništavanju svega što je hrvatsko ogromne su štete nanesene
i drvnoj industriji Hrvatske. Ne treba naglasiti da je to industrija kojaobzirom na svoju vrijednu i bogatu sirovinsku bazu (posebno šume hrasta,
bukve te jele i smreke), čini jednu od vodećih privrednih grana Hrvatske.
To se ogleda i po vrijedosti netto deviznog priliva od izvoza na strana (posebno
zapadna) tržišta, ali i u zaposlenju velikog broja radnika — često u
najnerazvijeni)im dijelovima Hrvatske. Kako bi čitaoce upoznali s dosadašnjim
štetama koja je u ovim bestijalnim razaranjima pretrpjela drvna industrija
Hrvatske, donosimo u nižoj tabeli pregled procjena do sada nastalih
šteta.


Ako uzmemo u obzir da u Hrvatskoj imamo oko 60-tak većih drvnoindustrijskih
postrojenja (najčešće u vidu različitih kombinata), onda se iz


445