DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 112     <-- 112 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Dr. Đuro Rauš


ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA
OKOLIŠA
Zagreb, 1991.


Na inicijativu prof. dr. Stjepana B e r-
t o v i ć a, kako u Predgovoru naglašava
i prof, dr- Rauš, na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu šk. god. 1980/81. uveden
je predmet »zaštita prirode«. Odlaskom
1984. godine prof. Bertovića u mirovinu,
predmet preuzima prof. dr. Đuro Rau š
i proširuje materiju na zaštitu čovjekova
okoliša. Uostalom zaštita čovjekova
okoliša implicite je određena i u Zakonu
o zaštiti prirode iz 1974. godine, i
praktički se primjenjuje kod izdavanja
suglasnosti Republičkog zavoda za zaštitu
za gradnje u prirodnim ambientima
Hrvatske.


Kao, relativno, mlada znanstvena i
operativna disciplina, do sada nije bila
obuhvaćena u nekom cjelovitijem djelu
pa je prof. Rauš cjelovito obradio materiju
i prezentirao je u »skriptama«.
Škrip ta su sastavljena u navodnike, kako
ih naziva sam autor, ali u stvari je to
udžbenik i priručnik bez obzira što nije
izdana tehnikom ciklostila. Uostalom tom
tehnikom služe se i neki znanstveni instituti
u inozemstvu, u Austriji i Njemačkoj
npr., gdje publiciraju svoje radove
na taj način. Prema autoru to su
»samo« skripta, jer »nije bio u mogućnosti
da za kratko vrijeme prikupi sve najnovije
podatke iz zaštite prirode i zaštite
čovjekova okoliša« ali je, valja naglasiti,
uspio »upozoriti na postojeća žarišta,
problematiku i način uočavarija i rješavanja
svih problema koji se dešavaju u
prirodi koja nas okružuje.«


Slijedom Programa za predmet »Zaštita
prirode i čovjekova okoliša« udžbenik
obrađuje:


218


1.
Povijesni razvitak ideja, shvaćanja i
aktivnosti zaštite prirode u svijetu
i u nas
2.
Osnovni objekti zaštite prirode
— abiotski: tlo, zrak, voda
— biotski: flora, fauna i čovjek
3.
Čovjekov okoliš, osnovne grupe ekosistema
i njihovi činioci
4.
Najvažniji činioci koji mijenjaju
čovjekov okoliš
— prirast stanovništva

pesticidi
— radioaktivnost
— onečišenje tla, zraka i vode
— toplinska polucija
— kemijska polucija (kisele kiše)

buka
— krute tvari
5.
Organizacija službe zaštite prirode i
čovjekova okoliša u svijetu i u nas
6.
Neki osnovni zakoni, dokumenti i
akcije u području zaštite prirode i
čovjekova okoliša
7.
Klasifikacija zaštićenih objekata prirode
i najvažniji zaštićeni objekti u
svijetu, i Republici Hrvatskoj
8.
Stanje, mjesto i zadaci šumarstva u
odnosu na suvremene koncepcije zaštite
prirode i čovjekova okoliša
9.
Civilna zaštita u zaštiti čovjekova okoliša
10. Literatura.
U Programu nije navedeno, ali u
knjizi se razmatra i »aktualna problematika
zaštite prirode u Republici Hrvatskoj
« kao završno poglavlje (str. 244—
—246).´


Tekstovi su dopunjeni crtežima i mnoštvom
podataka kao npr., o godišnjem
gubitku plodnog tla za gradnje i druge
svrhe, o količini S02 kojeg izbacuju motorna
vozila u Hrvatskoj i drugim Republikama
bivše Jugoslavije, popis rije