DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 129     <-- 129 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof, dr. DRAGUTIN ANDRAŠIĆ
(1909—1991.)


Vijest o smrti našeg poštovanog profesora
Dragutina (Drage) Andrašića duboko
nas je potresla. Preminuo je tiho


29.
06. 1991. u svojoj 82. godini života.
Težak, ali veoma uspješan i plodan
životni put Drage Andrašića započeo je


21. rujna 1909. godine u Velikoj Mučnoj,
općina Koprivnica, gdje provodi djetinjstvo
i završava osnovnu školu. Realnu
gimnaziju pohađa u Koprivnici, a zatim
se upisuje na Poljoprivredno-šumarski
fakultet u Zagrebu. Završava ga 1933.
godine.
Svoj radni vijek započinje 1934. godine
u Šumariji Srednje u Bosni, gdje
radi kao pripravnik a zatim kao zamjenik
upravitelja do 1937. godine. Na istu
funkciju premješten je u Šumariju Bugojno,
gdje ostaje do 1938. godine. Od
1938. do 1940. godine obavlja dužnost upravitelja
Šumarije u Bileći, a zatim do
1942. godine u Fojnici.


U ratnim danima odlazi za upravitelja
Šumarije u Sokolovac gdje tu dužnost
obavlja do 1943. godine.


Od 1943. godine pa do kraja rata sudjeluje
u NOB-u, a od završetka rata do
1946 godine obavlja funkciju Pročelnika
za šumarstvo u okružnom NOO Bjelovar.


U Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
u Zagrebu radi od 1946. pa do 1959.
godine kao Načelnik odjela za iskorišćivanje
šuma.


Poslove samostalnog savjetnika za
lovstvo pri Sekretarijatu za šumarstvo
obavljao je od 1959—1966. godine.


Na Šumarskom fakultetu, kao viši predavač,
radi od 1. 05. 1966. godine i tada
započinje njegov intenzivni znanstveno-
istraživački rad, te napredovanje u znanstvenim
zvanjima. Već 1968. godine stječe
naslov doktora nauka, a 1970. zvanje
docenta. Za izvanrednog profesora izabran
je 1972. godine, a 1977. godine za
redovnog profesora. U mirovinu odlazi
1979. godine, no i dalje predaje predmet
»Lovstvo« na određeno vrijeme na Šumarskom
fakultetu. Posljednju generaciju
studenata ispratio je školske godine


1981/82.


Pored službenih dužnosti bio je aktivan
u kinološkoj organizaciji, lovačkom
savezu Hrvatske, Lovačkom društvu i u
drugim organizacijama. To potvrđuju
brojne nagrade, odlikovanja i plakete.
Navest ćemo samo neke iz kolekcije koju
je uredno složio, brižno čuvao i kojom


se
ponosio:


— zlatna plaketa Streljačkog saveza Hrvatske
— medalja Streljačkog saveza Jugoslavije

medalja II. reda Lovska zveza Slovenije

odlikovanje I. reda Lovačkog saveza
Hrvatske


235
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 130     <-- 130 -->        PDF


značka i plaketa Saveza lovačkih organizacija
Srbije
— zlatna plaketa šumarskog lista

brončana plaketa Sveučilita u Zagrebu
te niz drugih značaka, odlikovanja,
plaketa i zahvalnica.
Njegov bogati znanstveni rad vidljiv
je iz velikog opusa objavljenih stručnih
i znanstvenih radova. Objavio ´je preko
30 znanstvenih radova, 70 stručnih radova,
14 udžbeničkih knjiga i skripti, te
preko 90 elaborata iz lovne djelatnosti i
lovno-gospodarskih osnova. Pod njegovim
direktnim stručnim vodstvom izgrađena
je Fazanerija Jastrebarsko, Đurđevački
pijesci, Jelaš, Orlovac, Petrijevci kod
Morske Sobote i Čunsko na Lošinju.
Učesnik je osam svjetskih kongresa. Obogatio
je zbirku Vježbaonice pri Katedri
za lovstvo Šumarskog fakulteta u Zagrebu
mnogim eksponatima i tehničkim
pomagalima. Manje je poznato mlađim
članovima Fakulteta da je bio režiser i
scenograf tri 16-milimetarska zvučna filma
iz lovstva, koji se i danas koriste u
nastavi. Osnovna znanstvena i stručna
preokupacija bila mu je uzgajanje i obo


gačivanje naših lovišta sitnom pernatom
divljači, u čemu postiže izvanredne praktične
rezultate. Pored orginalnih rješenja
poznat je u uspješnom transferu inozemnih
dostignuća u umjetnom uzgoju pernate
divljači. Sve zadatke na društvenom
radu na Fakultetu i izvan njega izvršavao
je uspješno i s voljom. Kao
poznati funkcioner sindikata borio se za
prava svakoga čovjeka, a primjerom je
pokazivao radnu disciplinu i skromnost.


Svakako je premalo rečeno o bogatom
životnom putu Drage Andrašića, međutim
moramo istaći i njegove ljudske vrline
u obiteljskom životu. Njegov život krasi
brojna obitelj. Uz sina i dvije kćeri kojima
je omogućio visoko obrazovanje, danas
iza njega otaje, za sada, troje unučadi
i dvoje praunučadi. U 82. godini života
napušta nas ali ostavlja iza sebe vrline
i uspomene, a svoja stručna i znanstevna
djela sadašnjim i budućim generacijama.
Prekinut je n´jegov stvaralački
opus u trenutku kada je pored znanstvenih
radova stvarao i za svoju dušu svih
ljubitelja lova i divljači. Svojom likovnom
i pjesničkom nadarenošću u posljednjim
danima svo života dočaravao nam
je svoju ljubav na nov način.


ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI PROF. DR. DRUGUTINA ANDRAŠIĆA


A. Znanstveni radovi (izvod iz popisa)
1.
Značenje intenziteta nesenja za održavanje kapaciteta inkubatora u umjetnom
uzgoju fazana. Obranjena disertacija. Šumarski fakultet. Zagreb, 1968.
2.
Kontinuitet nesenja i nesivost nesilica poljskih jarebica u umjetnom uzgoju
inkubatorskim načinom kod Uzgojnog centra »Orlovac« kod Karlovca. Prihvaćena
habilitacijska radnja i održano habilitacijsko predavanje. Šumarski fakultet.
Zagreb, 1970.
3.
Intervall der Eiablage bei Rebhühnern nach Inkubatorzucht. Zeitschrift für
Jagdwissenschaft, Br. 18/1972. H. 4. S. 224—227. Hamburg, 1972.
4.
Progresivna selekcija nesilica poljskih jarebica u inkubatorskom načinu uzgoja
— na osnovi koeficijenta kontinuiteta nesenja u određenom razdoblju od 1. 4.
do 30. 6. tokom 1971—1972. god. Lovački vjesnik br, 11, str. 311. Zagreb, 1976.
Objavljeno i u zborniku Simpozijum o lovstvu, Šumarski fakultet Beograd. Institut
za šum. i drvnu industriju, str. 11—19. Beograd, 1973.


ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 131     <-- 131 -->        PDF

5.
Struktura starosti i omjera spolova odstrijeljenih zečeva na području Lovačkog
društva »Međimurje« Čakovec. Lovački vjesnik br. 12 (1974), str. 335—337
i br. 3 (1975), str. 53—55. Zagreb.
6.
Značenje starosti nesilica poljskih jarebica s maksimalnom nesivosti 45—67
jaja na ponovno sparivanje i nesivost u inkubatorskom načinu uzgoja kod
Uzgojnog centra »Kompas« Petrovci. Lovački vjesnik br. 11, str. 286—287. Zagreb,
1975
7.
Značenje intenziteta nesenja za određivanje kapaciteta inkubatora u umjetnom
uzgoju poljskih jarebica. Lovački vjesnik br. 11, str. 311. Zagreb, 1976.
B) Elaborati i studije


Recenzirano je 18 elaborata i od toga sedam studija Dr. Drage Andrašića, Studije
se odnose na istraživanje i unapređivanje faza umjetnog uzgoja poljskih jarebica.
Značajne su i četiri studije o problematici gospodarenja zečevima.


Problematika umjetnog uzgoja fazana obrađena je u šest studija i elaborata
koji nisu priređeni za objavljivanje.


C) Skripta i udžbenici za nastavni predmet »Lovna privreda«


1.
Lovnotehnički objekti. Udžbenik. Lovačka knjiga, str. 100. Zagreb, 1949.
2.
Lovačko oružje, municija, oprema i balistika. Šumarski fakultet, str. 97. Zagreb,
1969,
3.
Uzgajanje divljači. Šumarski fakultet, str. 131. Zagreb, 1970.
4.
Uređivanje lovišta. Šumarski fakultet, str. 252. Zagreb, 1973.
5.
Lovna zootehnologija. Udžbenik. Zagreb, 1977.
D) Knjige i priručnici iz lovne privrede


1.
Priručnik za opću izobrazbu pomoćnog šumarskotehničkog osoblja. Poljoprivredno
nakladni zavod, str. 140. Zagreb, 1954.
2.
Streljaštvo. Mala sportska biblioteka Saveza sportova Hrvatske, str. 129. Zagreb,
1954.
3.
Privredni značaj lovišta NRH. Poljoprivredno nakladni zavod, str. 301. Zagreb,
1957.
4.
Zaštita protiv šteta od divljači. Poljoprivredno nakladni zavod str. 78. Zagreb,
1958.
Njegov nastavni i znanstveni rad ostat će u neizbrisivom sjećanju mnogim
generacijama
studenata, koji su danas vrsni lovni stručnjaci.
Neka je vječna slava našem dragom kolegi Dragi Andrašiću!


Dr. Domnik Raguž