DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 111     <-- 111 -->        PDF

6. SJEVERNA SLOVENIJA
Povećana gustoća populacije medvjeda u Sloveniji omogućila bi pojačanu migraciju
medvjeda na sjever u Austriju i Italiju, što je dijelom već i prisutno.
Međutim, usporedo s povećanjem brojnosti povećale bi se i štete od medvjeda
sto bi izazvalo dodatne probleme s kojima treba računati. Do sada su ovdje prekobrojna
grla izlučivana odstrelom. Da bi se ubrzao proces spontane migracije
valjalo bi smanjiti odstrel, smanjiti dodatnu prehranu medvjeda te osigurati koridore
prema Austriji i Italiji. S tim u vezi potrebno je osigurati nankadu za očekivane
veće štete a buduće cestovne prometnice tako položiti da što manje naruše
prirodne migracijske pravce.


7. SLOVENSKO-HRVATSKO SREDIŠNJE PODRUČJE
To je područje u kojem obitava značajna populacija mrkog medvjeda sa zadovoljavajućom
gustoćom naseljenosti. Radi se o lovnim područjima u kojima se
provodi planski odstrel i odgovarajuća prihrana medvjeda. Štete su prisutne na
domaćoj stoci i poljoprivrednim kulturama. Ovo je područje najveći potencijalni
donator mrkog medvjeda za naseljavanje Alpa. Za ponovno naseljavanje medvjeda
u Alpe koristiti će se i u buduće dva načina:


— prirodno širenje jedinki povećanjem gustoće populacije u graničnom području
Slovenije spram Austrije i Italije,
— hvatanje jedinki u Hrvatkoj i Sloveniji i transport živih u prikladne revire.
Drugi dan skupa imao je za cilj utvrđivanje određenih pitanja za provedbu
tako ambicioznog projekta. Uz učešće svih prisutnih iskristalizirano je slijedećih
14 grupa pitanja:


1. Osiguranje životnog prostora
2. Simpatije prema zaštiti i naseljavanju medvjeda
3. Osiguranje migracija
4. Problematika šteta
5. Izvor (pribava) medvjeda u Sloveniji i Hrvatskoj
6. Potreba istraživanja i njihovo provođenje
7. Biologija populacije
8. Želimo li medvjeda?
9. Gubici medvjeda (na cestama, ilegalni odstel i dr.)
10. Prihrana medvjeda (osnivanje mečilišta)
11. Međusobni odnos medvjed-čovjek i čovjek-medvjed
12. Odstrel medvjeda
13. Financiranje zaštite medvjeda
14. Turizam i drugi oblici uznemiravanja.
Prvih sedam tema dobilo je prioritet, pa su odmah na skupu formirane radne
grupe i otpočet rad na njima. Na temi pod rednim brojem 5 radili su i potpisnici
ovog priopćenja. Zaključeno je da južni dio Slovenije i sjeverozapadni dio Hr