DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Slika 2. Različiti oblici seksualnosti u cvjetova hibrida S. matsudana X S. alba
(detaljni opis u tekstu)


DISKUSIJA


Pojava monoecičnosti i hermafroditizma kod diecičnih vrsta moguće je
objasniti teorijom Goldschmid t a, prema kojoj u genotipu svakog organizma
postoji tendencija za oba spola, a koji će se od njih ispoljiti zavisi
od konkretnog genskog kompleksa (Vidaković i Krstinić 1985), ali
i od fiziološkog stanja biljke odnosno utjecaja okoliša (Stanle y 1972).
Mossele r i Zsuff a (1989) su također utvrdili jaki utjecaj okoline u
ekspresiji spolnosti kod unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida nekih sjevernoameričkih
vrsta vrba. Monoecične biljke u kasnijoj dobi postaju muške, pa
spomenuti autori predmijevaju da je ženski spol kod vrba manje stabilan
od muškog spola. Utjecaj okoline se očituje i kroz pojavu različitog učešća
hermafroditnih cvatova i cvjetova na istom klonu u različitim godinama. Prema
Goldschmidt u svakom haploidnom broju autosoma, kada se radi o
muškoj heterogametnosti, lokaliziran je po jedan kompleks M gena (tendencija
za muški spol) te u svakom X kromosomu po jedan kompleks F gena
(tendencija za ženski spol). Prema tome, po ovoj teoriji spolnost ne ovisi