DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 102     <-- 102 -->        PDF

stabla. Maksimum potreba za ogrjevnim
drvom bio je početkom XIX. stoljeća i
tada je ophodnja iznosila 10 godina. Pred
kraj XIX. stoljeća potreba za takvim
ogrjevnim drvom već opada, ali ostaje
potražnja za proizvodnju drvnog uglja i
kore za tanin — pa je ophodnja povišena
na 20 godina; pedesetih godina ovog stoljeća
ophodnja se povisuje na 25—30 godina
da danas iznosi 30—40 godina. Time
se postavlja i pitanje prirasta česmine u
starijoj dobi.


Istraživanja prirasta izdanaka česmine
dala su podjednake rezultate kao što su
i takova istraživanja provedena i kod nas.
Za prirast u visinu to su, da je visinski
prirast najjači u prve godine a zatim
se smanjuje; debljinski prirast postiže
maksimum u desetoj godini i od tada se
postupno smanjuje ali je još uvijek značajan
u starosti stabala između 40 i 50
godina (s 2 do 3 m:! po ha komercijalnog
drva tj. promjera iznad 4 cm). Prorede ne
stimuliraju visinski prirast. Zanimljiva
je konstatacija, da je bujnost i prirast
izdanaka poslije proreda jači u starijim
nego u mlađim sastojinama (panjevima).
Biološki optimum za takav način uzgoja
teško je odrediti. Jedino je sigurno, da
ophodnje kraće od 15 godina previše iscrpljuju
panj (vjerojatno bi se tome moglo
suprotstaviti odsjecanje panja i stimulirati
tjeranje izdanaka iz žila).


Navedimo još preporuku, da su prorede
i jedna od prevencija od požara jer
se omogućuje napasivanje stoke koja
smanjuje zapaljivu masu u prizemnom
sloju sastojine. Od sječe pojedinih stabala
bolje je sječa na plohe, od desetine do
četvrtine površine sastojine, jer se tako
olakšava prolaz stoke ali i razvoj krmnog
bilja i brstika s izdanaka na panjevima
posječenih stabala. Prinos krmiva po hektaru
izračunat je s 3 do 6 tona brstika
česmine a 5 do 8,5 tona totalne mase tj.
s prinosom trava.


2. P. Trichet i J. Gelpe ispitivali
su »da li fertilizacija utječe na promjenu
flore i kako se očituje na razvoj
biljaka«. Pokusna vrsta bio je crni bor
na lesiviranom glinasto-pjeskovitom tlu
kroz koje se brzo procjeđuje voda i mineralna
hraniva s oskudnim je mineralnim
hranivima. Za fertilizaciju dodavani
su elementi N, P, K i Ca pojedinačno,
osim N, i u kombinacijama. Visine borova
u sedmoj godini iznosili su na kontrolnoj
plohi 121 cm, na prihranjenim (u
dva maha — dva proljeća) s KCa 132 cm,
s PCa 212 cm te PK s 244 cm. Nakon prve
godine nije bilo gubitaka a u sedmoj
iznosili su na kontrolnoj 11%, s kombinacijama
gnojiva bez P 11—17% a s fosforom
od 24 do 44%. Uzrok? Na plohama
na kojima su biljke bile prihranjene s
fosforom razvila se paprat visine 1,5 do
1,7 m te su mnoge bile zimi s paprati
pritisnuti do zemlje i ugušene.


3. Iz članka D. Garrouste-ai Ph.
Puche-a u »Upotreba šumskih čekića«
saznajemo da se u Francuskoj oni koriste
već od kraja XIV. stoljeća. Doznačni
čekić imao je povjerljiv karakter. Tako
je npr. po Naredbi iz 1669. (Ordonnance
consernant les Eaux et Forets du mois
d´aoüt 1699. — zapravo prvi francuski zakon
o šumama) propisano da su ključ od
spremišta čekića imale tri osobe(grado)načelnik
ili zamjenik, kraljev opunomoćenik
i čuvar čekića. Bez tri ključa do
čekića se nije moglo doći a svaki dan po
svršetku posla trebao se na isti način vratiti
u spremište. U članku se nalaze crteži
raznih čekića od 1700. godine sve do naših
dana, do 1975. godine. Za brodograđevno
drvo koristio se posebni čekić s
kojim je raspolagao predstavnik mornarice.
4. »Minulo je 150 godina: Počeci šumarskog
tiska u Francuskoj« tema je
članka J. Parde-a . Doduše, »prve francuske
periodičke šumarske publikacije datiraju
iz 1801. godine. To je međutim u
stvari bio službeni list Generalne direkcije
te su sadržavale samo naredbe i razne
propise. Ali 1842. godine pojavili se
Annates forestieres — Šumarski anali.