DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 103     <-- 103 -->        PDF

U 1853. godini Anali dobivaju i dodatak
»et metallurgiques kako bi se zadovoljili
interesi šume i željezara.« Godine
1861. zbog nekih poteškoća Anali prestaju
izlaziti a 1862. godine zamjenjuju ih
Revue des Saux et Forets, koji se 1949.
godine preimenuje u Revue forstiere francaise,
pa je stoga u ovoj godini označena
kao XLIV godište.


U prvoj godini, 1842.,, Anali su izašli(
na 742 stranice a godišnja pretplata iznosila
je 18 franaka, »od čega 6 franaka
bio je dodatak za administraciju i jurisdikciju
«. U prvom broju na uvodnom mjestu
navedena je svrha izdavanja časopisa:da bude veza između svih ljudi zainteresiranih
za napredak šuma;
— da objavljuje i širi šumarska znanja;
— da olakša povezivanje teorija i prakse.
Nadalje se kaže, da autori odgovaraju
za svoje napise ali uredništvo zadržava
pravo objaviti i svoje mišljenje. Preporučuju
se i područja obrade a to su:


— brodske konstrukcije,

javne i privatne građevine,

industrija i grijanje — O grijanju treba
voditi računa, jer su »mineralna
bogatstva ograničena: ove podzemne
šume ne mogu se, kao one zelene na
suncu, reproducirati«.
Danas je izdavač Revue forestiere
francise, kojoj u podnaslovu stoji šume


— drvo — priroda, pod pokroviteljstvom
ministra za poljoprivredu i šumu (le Ministre
de l´Agriculture et de la Foret)
l´Ecole nationale de Genie rural, des Eaux


et des Forets pa je I. Parde, s G. Blanchard-
om, glavni urednik Revije smatrao
potrebnim naglasiti da je »od prvog časa
bilo jasno, kako će Annies forestieres biti
najbolji tumači administracije za vode i
šume a posebno povezani s l´ficole nationale
des Eaux et Forets de Nancy«. Tako
je, navodi dalje Parde, »udarni članak
potpisao B. Loreritz, prvi direktor i 1824.
godine osnivač Škole, pod naslovom »Reboisement
des montagnes, les Alpes et les
Pyrenees«. U tom godištu još dva članka
razmatraju devastaciju šuma i njihovo
očuvanje uz citat Tacita »corpora lente
augescunt, cito existinguuntur« tj. priroda
polako stvara ali brzo razara.


Ove prve članke iz Šumarskih anala
navodimo stoga, što se i kod članci iz
tog vremena također bave o očuvanju i
obnovi šuma. To su J. T o m i ć a, kasnije
prvog predsjednika Hrvatsko-slavonskog
društva, »Predlog kako da se občuvaju
šume u potrebitom stališu, i kojih
se pri tom pravilah deržati valja«, objavljenom
Listu mesečnom Horv.-slav. gospodarskog
društva 1843. godine. Na skupštini
pak Hrv.-slav. šumarskog društva
održanoj 1847. godine raspravljalo se o
starim, odnosno prastarim, hrasticima i
razmatralo kako osigurati pomlađivanje
takovih sastojina u češće poplavljenim
područjima; ta rasprava za buduća pokoljenja
sačuvana je i društvenoj publikaciji
»Trudovi Odseka šumarskoga ...«


P. S. M. Ducrev u popisu korišćone literature
navodi i članak O. Piškorića: Dinamika visinskog
prirasta izbojaka iz panjeva česmine (Quercus ilex
L.) objavljenom u Šumarskom listu 1963. br. 3—4.
— TRUDOVI odseka šumarskoga prikazani su u šumarskom
listu 1977, br. 7—9.
O.
Piškorić