DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 104     <-- 104 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


23. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 15. rujna
i992. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, dr. Nikola Komlenović,
Franjo Kolar, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž,, Adam Zahirović, dipl. inž.,
Davor Krakar, dipl. inž., mr. Vladimir Bogati, Nadan Sirotić, dipl. inž, Slavko Šarčević,
dipl. inž., prof. dr. Mladen Figurić, Branko Halapija, dipl. inž., Ivan Maričević,
dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva.
2.
Izvještaj o poslovanju za siječanj-lipanj 1992, godine s osvrtom za srpanj
i kolovoj — rasprava i prihvaćanje odluke.
3.
Informacija o pripremama za održavanje 96. Skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva i savjetovanja na temu: »Sudionici u obrani nezavisnosti svoje
domovine i štete u šumarstvu i preradi drva zbog srpske agresije na Hrvatsku
«.
4.
Održavanje šumarskog doma — problematika i neposredni zadaci.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Adam Pavlović , ukratko se osvrnuo na razloge zbog kojih se u proteklom
razdoblju nije pristupilo pripremi za održavanje sjednice Upravnog odbora u mjesecu
srpnju (odgođeno donošenje Zakona o društvenim organizacijama, izbori, godišnji
odmora i dr.), a Ivan Maričević, govorio je o aktivnostima po pojedinim točkama
dnevnog reda. Nikola Komlenović obavještava Upravni odbor, da je naš član
prof., dr. Branimi r Prpi ć postao dr. poznatog Tehničkog univerziteta u ZVOLENU
(1807. g. je osnovan). Čestitke su uslijedile od svih prisutnih, na čemu se je


B. Prpi ć zahvalio i naglasio da je to priznanje uslijedilo nakon višegodišnje
uspješne suradnje između Šumarskog fakulteta i znanstvenika-stručnjaka Slovačke
i Hrvatske.
Ad. 2.


Vlatka Antonić , upoznala je članove s rezultatima poslovanja za proteklo
razdoblje, naglašavajući neka pitanja po pojedinim stavkama PRIHODA s ukupno
ostvarenim indeksom 135,89 i RASHODA s indeksom 96,39.


Ivan Maričević , ukratko se osvrnuo na teškoće, koje se javljaju u distribuciji
tiskanica — obrazaca. Osnivanjem Javnog poduzeća »Hrvatske šume« nužno