DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 106     <-- 106 -->        PDF

IL OSOBNI RASHODI


18.
Osobni dohoci
19.
Porezi na osobne dohotke
20.
Republički porez na dobit
21.
Komunalne naknade i pomoći
UKUPNO OSOBNI RASHODI
UKUPNO RASHODI
UKUPNO PRIHODI
UKUPNO RASHODI
OSTATAK PRIHODA


1.274.535
230,000
20.000


45.000


1.569.535
5.256.675
5.256.675
5.256.6751.395.253


270.717


11.884


96.827


1.774.681
5.067.231
7,143.323
5.067.231
2.076.092


109,47
117,70
59,42
215,17


113,07
96,39
135,89
96,39Ad. 3.


Adam Pa vio vic, podsjetio je na razloge zbog kojih do sada nije održana
redovna 96. Skupština Hrvatskoga šumarskog društva. Posebno je naglasio pitanja,
na koja je trebalo odgovoriti u vezi donošenja novog ZAKONA o društvenim
organizacijama i udruženjima građana. Nadamo se da će novoizabrani zastupnici
HRVATSKOGA SABORA u narednih nekoliko mjeseci prihvtiti prijedlog Zakona.
Neovisno od toga predlažem da razmotrimo i donesemo odgovarajuću odluku o
pripremama i vremenu za održavanje Skupštine.


Na osnovu razgovora sa određenim brojem naših članova došao sam do prijedloga
da u drugoj polovici studenoga ove godine održimo redovnu (izvještajnu)
Skupštinu, a izbornu u 1993. godini nakon donošenja spomenutog zakona.


Ivan Maric e vic, pročitao je neke članke našeg STATUTA (koji je prihvaćen
na 95. Skupštini 1991. g.), koji omogućuju njegovu primjenu u skladu prijedloga
predsjednika.


Branimir Prpić , obavještava U. O. da se može osigurati velika dvorana na
Šumarskom fakultetu u drugoj polovici studenoga, a zavisno od nastavnih planova
to može biti četvrtak ili petak zadnji ili predzadnji tjedan u studenome.
Također govori o do sada učinjenom na pripremama za pisanje referata i angažiranju
suradnika. Iz razgovora sa suradnicima moguće je izvući zaključak o potrebi
mijenjanja naslova Teme za savjetovanje, ako bi se referenti obvezali da
obrade i ljudski faktor koji je bio presudan činilac u svestranom razaranju
svega što je živo i mrtvo od strane četnika i srpsko-jug. armije. Predlaže da se
u referatu obrade i štete u nacionalnim parkovima Hrvatske — koliko je to u
ovim uvjetima moguće.


Mladen F i g u r i ć, do sada smo već osigurali osnovu za izradu referata.
Smatra da bi bilo poželjno izlaganje popratiti slajdovima u prvom dijelu referata.
Slaže se da se ljudski faktor obvezno ugradi u referate (neposredno sudjelovanje
studenata i dr. u ratu).


Aadm Zahirović , želim samo naglasiti, da još uvijek ubijaju i ranjavaju
ljude — posljedice su tragične i mi taj doprinos za slobodu moramo konkretno
ugraditi u našu dokumentaciju.


Davor Krak a r, potrebno je organizirano pristupiti utvrđivanju kako su se
članovi Hrvatskoga šumarskog društva ponašali u ratu i sve one na drugoj strani
treba brisati iz Šumarskih društava određenog područja.


Franjo Kola r i drugi govorili su o pitanjima naše organiziranosti i da je
nužno pokretati i posebne aktivnosti u šumarskim društvima.