DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Predviđene aktivnosti do kraja 1992. godine.
Za sada su izvedeni radovi prizemlja, u toku su radovi I. kata, ostaje jošuvedba II. kata. Moja preporuka je izvesti ovaj način uređenja do kraja ove godine,
tj. prije zime. S tim hi objekt dobio na vrijednosti i završena bi bila jedna
faza aktivnosti, što u svakom slučaju objekt zaslužuje.
Naravno sve to ovsi o raspoloživim novčanim sredstvima. Vrijedno je istaknuti
važnu ulogu u novčanoj podršci javnog poduzeća HRVATSKE ŠUME, koja
se postavila kao dostojan i brižan korisnik objekta, uz investitora i vlasnika


HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


Predviđene aktivnosti tokom 1993. godine.


Zaštiti do kraja objekt to znači izvesti sve potrebne radove u što kraćem vre


menu uz osigurana novčana sredstva, a morali bi se izvesti slijedeći radovi:


— popravak krovne plohe, dvorišni dio i jedan dio ulice
— srediti limariju u dvorištu, odvodnja s krova, krovni opšavi
— izvesti gromobran na objektu
— uređenje dvorišta-objekt ne zaslužuje takovo neuređeno dvorište
— uređenje pročelja s dvorišne strane
— kao posebna aktivnost je uređenje podrumskih prostorija — sve sadašnje
i buduće korisnike prisiliti da se obzirnije ponašaju prema raspoloživom prostoru.
Članovi Upravnog odbora prihvatli su izvještaj o neposrednim aktivnostima
i pripremama, koje se odnose na intenzivnije održavanje Šumarskog doma do
kraja ove godine i zadacima za 1993. godinu. Na pitanja o uređenju podrumskih
prostorija vođena je rasprava u kojoj su posebno naglašeni uvjeti za adaptaciju.


Nakon svestranije rasprave prihvaćen je Izvještaj i prijedlozi:


1. O obračunavanju međusobnih potraživanja između zakupca IRMO i Hrvatskoga
šumarskog društva do izravnavanja računa (ulaganja i zakupnine).
2. Zakupcu Kučić F. odrediti vrijeme za uređivanje podrumskog prostora s
tim da se po osteku roka taj prostor ustupa J. P. »Hrvatske šume« ili drugom
subjektu prema uvjetima koje određuje Hrvatsko šumarsko društvo.
Ad. 5.


a) Prihvaćen je Izvještaj tajnika o neposrednoj suradnji sa Zveza društev in
inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije u vezi organiziranja Simpozija
povodom 200. obletnice rođenja RESSLA.


b) Za daljnje kontakte sa organizatorom simpozija azdužuje se prof. dr.
Branimir Prpić.
c) Odobrava se službeni put tajnika u Celovac zbog dogovora o našem sudjelovanju.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog odbora
(Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.) Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.