DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IN MEMORIAM


ANTE MUDROVČIC
dipl. in/., šum.
(1925—1992.)


Smrl je oduvijek neumoljiva i bolna,
a najčešće dolazi onda kada je se čovjek
najmanje nada. Slučaj iznenađenja i prijevremenosti
zadesio je i Antu M u d r o vč
i ć a, dipl. ing. šumarstva nepunih pola
godine nakon odlaska u zasluženu mirovinu
s mjesta vršioca dužnosti direktora


J. P. »Hrvatskih šuma«.
Iz redova boraca za prosperitet naše
»zelene struke« zauvijek je otišao jedan
od njegovih pregalaca, zasluženih stručnjaka
i dugogodišnji rukovoditelj, koji je
čitav radni vijek posvetio aktivnostima
na očuvanju, unapređenju i razvitku šuma,
tih »zelenih pluća« čovjekova okoliša,
te ekonomski vrijednoga i značajnog gospodarskog
resursa.


Po završetku studija šumarstva u Zagrebu
1950. u vrijeme poratne obnove i
gradnje zemlje, Ante kao mlađi šumarski
stručnjak obavlja naporne poslove i za


datke u teškim uvjetima rada Ličkog šumarstva,
gdje pokazuje primjerenu stručnost
i zavidne rezultate.


Kontinuitet svog operativnog šumarskog
djelovanja inž, Ante Mudrovčić nastavlja
na području zagrebačke regije kao
upravitelj Šumarije Samobor. Zapažen
kao vrijedan šumarski stručnjak, širokih
horizonata i naprednih pogleda na struku,
sredinom 1957. godine biva povučen na
rad u Republički sekretarijat u šumarstvo,
gdje ostaje do 1960. godine kada se
osnivaju Šumska gospodarstva kao poduzeća.


Kao već afirmirani šumarski stručnjak,
koji poznaje šumarsku politiku i moderni
razvoj šumarstva, osnivanjem šumarskih
gospodarstava inž. Ante Mudrovčić
biva imenovan direktorom Šumskog gospodarstva
Zagreb. Kao glavni rukovoditelj
poduzeća, sve svoje stručne i radne
sposobnosti usmjeruje na organiziranje
i razvoj poduzeća, povezujući sve njegove
dijelove u međuzavisnu radnu cjelinu,
radi stvaranja uvjeta za očuvanje i unapređenje
šuma nad kojima je upravljao.
Posebnu brigu posvećivao je gospodarenju
tzv. zaštitnim šumama i šumama s
posebnom namjenom na čitavom području,
a to se posebno odnosi na Zagrebačku
goru.


Nakon dugogodišnjeg rukovođenja
Šumskim gospodarstvom Zagreb, kao dobar
poznavalac Šumarske politike prelazi
na rad u Udruženje šumarstva i drvne
industrije pri Privrednoj komori Hrvatske,
gdje je na dužnosti tajnika grupacije
Šumarstva, uspješno surađuje sa šumskim
gospodarstvima Hrvatske, te aktivno
djeluje na rješavanju njihovih stručnih
i gospodarskih problema.


Osnivanjem SlZ-a šumarstva Hrvatske
1985. godine inž, Ante Mudrovčić biva imenovan
njegovim tajnikom gdje uz nuž