DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Naime te godine ministar šuma u Beogradu
postao je Pavao Matica, do tada župnik
u Bednji. Maticu spominjem stoga, što
je on našao načina, financijskih sredstava,
da 1933. godine u dva maha postavi
oko 80 diplomiranih šumara za šumarske
vježbenike u raznim ustanovama. Među
tih 80 nalazio se i Ante Kvaternik s
odredištem Direkcija šuma u Sarajevu.
U Direkciji ostaje do kraja 1934. godine
kada je premješten u istom svojstvu,
svojstvu šumarskog vježbenika, u Šumsku
upravu u Konjicu. U Konjicu ostaje
do 4. travnja 1935. kada je postavljen za


v.d. šefa Šumske uprave u Ključu. Za
vršioca dužnosti stoga, što još nije položio,
a ni mogao položiti jer nije imao
dvogodišnji vježbenički staž, državni
stručni ispit za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva. U Ključu ostaje do 15.
ožujka 1938. godine kada je premješten
za šefa (od 1941. upravitelja) Šumske
uprave (državnih šuma) u Ogulinu. Za šefa
Šumske uprave državnih šuma, jer je
u Ogulinu postojala i Šumska uprava
Ogulinske imovne općine. U Ogulinu ostaje
do kraja 1945. godine, dakle cijelo
vrijeme rata, kada odlazi za šumarskog
referenta Kotarskog Narodnogoslobodilačkog
odbora u Koprivnici.
U KNOO-u ostaje do 18. travnja 1946.
godine kada prelazi u šumarsku operativu
na dužnost upravitelja Šumarije u
Novigradu (do 19. travnja 1947) i u Koprivnici
(do 24. travnja 1949. te od 2. kolovoza
1950. do 7. veljače 1954). U vremenu
1949—1950. godine bio je na dužnosti šumarskog
referenta u Šumskom gospodarstvu
»Kalnik« u Koprivnici. Iz Koprivnice
1954. godine odlazi u Šumariju u Virovitici,
koju 12. siječnja 1955. zamjenjuje
sa novoosnovanom, od Šumarije Virovitica
ocjepljenom, Šumarijom u Suhopolju.
U Suhopolju ostaje do kraja 1955.
kada prelazi u Šumsko gospodarstvo
»Papuk« u Voćinu u kojem ostaje svega
tri mjeseca, do 31. ožujka, i vraća se u
Koprivnicu. U Koprivnici tada je šumarstvo
bilo u sklopu Šumsko-poljoprivrednog
kombinata iz kojeg se početkom


I960, godine izdvaja u samostalnu organizaciju
— Šumsko gospodarstvo Koprivnica.
U Šumskom gospodarstvu u Koprivnici
Kvaternik je radio pretežno na
poslovima referenta u Planskom sektoru
uz istodobno nadzorništvo nad radom
područnih šumarija. S dužnosti, u svojstvu
šumarskog savjetnika, 31. listopada
1972. godine odlaji u mirovinu, koju provodi
u Zagrebu.


Život Ante Kvaternika bio je u potpunosti
posvećen šumi i šumarstvu. Kao
student prigodom ferijalne prakse kod
Križevačke imovne općine, Direkcije u
Bjelovaru, na hrpi odbačenog papira nalazi
»Opći opis šuma imovne općine križevačke
« kao dio uređajnog elaborata
šuma te Imovine općine iz 1889. godine,
čuva ga i objavljuje u Šumarskom listu
1982. godine. Tako je spašen jedan dokument
značajan ne samo za bivšu Križevačku
imovnu općinu nego i za hrvatsko šumarstvo
uopće. Kolegi Maričeviću, sada
poslovnom tajniku Hrvatskog šumarskog
društva, ostali su nezaboravni časovi koje
je proživio kao mlad šumar kada ga je
pokojni Kvaternik vodio kroz hrastike
repaškog šumskog kompleksa. Za šumarstvo
zanimao se i na svojoj bolesničkoj
postelji do posljednjih časova svog života.
Isto tako zanimao se, pa i brinuo, za
sve šumarske kolege te je rijetko propustio,
dok ga je zdravlje služilo, sudjelovati
u radu »Šumarskih četvrtaka« zagrebačkog
šumarskog društva. Stoga je
gotovo neizostavno sudjelovao na stručnim
izletima šumarskog društva te skupštinama
tadanjeg Saveza inžinjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


Izvan struke aktivan je planinar što
posebno dokazuje, da je pokrenuo osnivanje
planinarskog društva u Koprivnici
i više godina obavljao dužnost društvenog
predsjednika. Do kraja života nije
zaboravljao na svoj rodni kraj, Gorski
kotar, te je bio i član Društva »Goranin«
u Zagrebu.


U »Osobnom listu« ispunjenom prije
desetak godina za kartoteku tadanjeg