DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 115     <-- 115 -->        PDF

TISKANICE - OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


NAZIV OBRASCA Oznaka broj
A) Štampano u arcima
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca — arak 10—a
Knjižice procjene za jednodobne šume — arak 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak 62—b
Plan sječa Šp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju Šp—2
Plan pošumljavanja Poš.
Plan njege mladika Pl—ml.
Plan čišćenja (guštika) Pl—čišć.
Plan lovne privrede
Plan vlastite režije
Plan investicija
Šumska kronika obr. 25
Katastar zadrž. i priv. šuma sa inventarima obr. 4
B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kartotečni list za glavne šumske proizvode 36—a
C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 54
Lugarski izvještaj 50 x 2 listova 54—a
Prodajni popis glav. šum. proizvoda 100
listova 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova 58
Uplatnica za drv. proizvode 50 x 3 listova 58—a
Primjerbena knjižica za primanje trupaca — 50 x 3 listova ... . 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50 x 3 listova 63—c
Obavijest o otpremi — 100 listova 69
Specifikacije otpreme — 50 x 3 listova 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez


D) Dnevnik rada, službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12x17 cm


OGT-1 Manual za opis sastojina i evidenciju izvršenih terenskih radova
Manual za primjerne površine (Pruga, krug, ploha) i totalnu klupažu


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:


Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb — Trg Mažuranića 11, tel. br. 444-206