DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Genetika običnog bora naslov je knjige koju je na engleskom jeziku izdala
Akademi kiadö (Budapest, 1991). Iz te 290 stranice opsežne knjige M. Ciertycha ,
u kojoj je surađivalo više autora, stoji da je obični bor vrsta s brojnim subspecijesima,
geografskim odlikama, varijetetima, ekotipovima i oblicima genetskog
polimorfizma. Ova je raznolikost posljedica kako geografskih i klimatskih tako
i uvjeta tla i okoliša. U toj činjenici nalazimo i odgovor zašto su neke kulture ovog
bora kvalitetnije strukture, a zašto neke slabije ili s većim učešćem manje kvalitetnih
stabala.


U listu Poljskog šumarskog društva SYLVVAN, br. 1 1992, koji izlazi 135. godinu,


W. Pazdrowsk i saopćava rezultate istraživanja odnosa između težine i otpornosti
na tlak obične borovine. Ta istraživanja izveo je na drvu stabla iz 115-godišnje
sastojine (dobnog razreda 111—120 godina, na bonitetu III TV i obrasta 0,9).
Uzorci su uzeti od dna debla, na 0,00 m visine, do 5,50 m. Dok je specifična težina
uzorka s 0,00m iznosila 488,9 kg/m´1, na 1,30 m iznosila je 468,1 kg/m1 a na 5,50 m
422,3 kg im3. Otpor na tlak iznosio je na 0,00 m 19,8 KPa, na 1,30 m 22,2 KPa a na
5,20 m 20,8 KPa, Podsjetimo se, da udio običnog bora u poljskim šumama iznosi
oko 60» „ i zauzima oko 5 milijuna ha.
Prema rezultatima ispitivanja uspjeha vegetativnog razmnožavanja (reznicama)
crne johe, javora i smreke koje je L. E 1 e r š e k objavio u Gozdarskom vestniku
(br. 0/92), znatno veće primanje je kod stalnog rošenja posađenih reznica nego za-
Ijevanjem. Uspjeh primanja (okorjenjavanja) izražen u postocima za klasični uzgoj
naprama automatskim vlaženjem iznosi za crnu johu 50 : 87, za javor 37 : 65 a za
smreku 54 : 74, a stalno, automatsko vlaženje također je povoljno djelovalo i na razvoj
većeg broja korjenčića. Za listače korišćen je 0,25",, hormon IMK (beta-indol-3
maslena kiselina) a za smreku 1% hormon IOK (beta-indolylocetna kiselina). Također
su ispitivanja pokazala da hormon IMK na smrekove reznice djeluje destimulativno.


O. P.