DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*:631.53.03 + 58.001/2 Sum. list CXVI (1992) 397


PROMICANJE PROIZVODNJE SADNICA TRI VRSTE DRVEĆA
PRIMJENOM ODGOVARAJUĆIH SUPSTRATA I ELEMENATA
PREHRANE


Nikola KOMLENOVIC*


SAŽETAK. Kvalitetne sadnice hrasta lužnjaka, crnog bora i
američkog borovca mogu se proizvesti i na tresetu iz BosanskogGrahova i na tresetu iz Rusije, ali samo uz primjenu odgovarjućih
hraniva. Primjena CaCO; kod treseta iz Rusije i povišenjenjegove reakcije imala je za posljedicu pozitivni učinak na rast
hrasta lužnjaka, dok je ta mjera nepovoljno utjecala na rast i
prehranu crnog bora, a još više američkog borovca.


Ključne riječ i: sadnice, hrast lužnjak, crni bor, američki
borovac, supstrati, hraniva.


UVOD


Kod uzgoja biljaka sa obloženim korjenovim sistemom sjetveni supstrati
i prehrana biljaka imaju veliko značenje. Kod nas je taj problem posebno
naglašen jer se treset, najčešći supstrat, uvozi. Do sada smo u našoj
šumskoj rasadničkoj proizvodnji najviše koristili treset iz Bosanskog Grahova,
te treset iz Rusije. Stoga smo u ovim istraživanjima htjeli istražiti
podesnost tih supstrata za uzgoj biljaka koje se kod nas najčešće uzgajaju
u kontejnerima. Istraživanjima su bile obuhvaćene dvije domaće vrste, hrast
lužnjak i crni bor te jedna sjeverno američka vrsta, američki borovac.
Uključivanje u istraživanja američke vrste došlo je na poticaj Ministarstva
poljoprivrede SAD, koje je bilo zainteresirano za rezultate ovih proučavanja.


METODE RADA


Za uzgoj biljaka istraživanih vrsta drveća korišteni su papirnati lončići
(paperpot FS 615-hrast te FS 608-četinjače). Pokus je imao slijedeća tretiranja:


Treset iz Bos. Grahova bez gnojidbe (1), treset iz Rusije bez gnojidbe
(2), treset iz Bos. Grahova + NPK (3), treset iz Rusije + NPK (4), treset iz
Rusije + NPK + CaCO) (5), treset iz Bos. Grahova + treset iz Rusije +


+ NPK (6).
Doze i vrste mineralnih gnojiva bile su iste kao u nekim našim drugim
pokusima (Komlenović 1990, Komlenović i sur. 1983 i dr.).


Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut, Jastrebarsko


397