DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Veći sadržaj vlage, nazočnost glinenih čestica i neujednačenost sastava
treseta iz Bos. Grahova njegova su nepovoljna svojstva u usporedbi s tresetom
iz Rusije. To prouzrokuje određene teškoće kod punjenja kontejnera.
Na ovom supstratu biljke su zahtijevale i veću brigu oko suzbijanja korova
i polijeganija klijanaca četinjača. U tretiranjima bez primjene NPK- hraniva
kvaliteta proizvedenih sadnica je bila vrlo slaba a dosta se biljaka i osušilo.


ZAKLJUČCI


Na osnovi rezultata dvogodišnjih istraživanja utjecaja sjetvenih supstrata
i biogenih elemenata na uspijevanje biljaka hrasta lužnjaka, crnog
bora i američkog borovca proizlaze dolje navedeni zaključci.


Treset iz Bos. Grahova ima višu reakciju i sadrži manje organske tvari
koja je više razgrađena. Na ovom tresetu utvrdili smo intenzivnije polijeganje
klijanaca četinjača i jači razvitak korova.


Primjena fosfora i kalija utjecala je na porast sadržaja ovih hraniva
u supstratu, a CaCO, na povećanje njegove reakcije.


Unošenje fosfora i kalija u istraživane tresete, te prihranjivanje biljaka
dušikom pozitivno je utjecalo na sadržaj ovih hraniva u biljnom materijalu
i rast biljaka sve tri vrste. Bez primjene ovih hraniva nisu se mogle uzgojiti
kvalitne sadnice istraživanih vrsta, ni na tresetu iz Bos. Grahova, niti
na tresetu iz Rusije. Unošenje CaCO:! u ruski treset pozitivno je utjecalo
na rast hrasta lužnjaka, a vrlo negativno na rast crnog bora i još više ame


iitciwr irnMrirAiMcwiiu trn TAVA


VI om*, d&umtavvi o«W i Fi Biuo fifth


´HRAST LUŽNJAK